2008-02-27

Dark Side of the Moon

Hur många tror att månen har en sida där evigt mörker råder?

Det torde vara en sammanblandning av begreppen far side of the moon och dark side of the moon - som ju gjorts berömd av Pink Floyd, om inte annat. Eller så har man någonstans tolkat dark som "okänd", i stil med "mörkaste Afrika" (om nu detta uttryck inte har med befolkningen att göra, eller vad som nu egentligen menas).

Phil Plait på fina sidan Bad Astronomy har åtminstone sett sig föranledd att reda ut begreppen, och samtidigt klargöra månens rotation (som gör att vi ständigt ser praktiskt taget samma del av månen), med mera. I vilken mån det rör sig om ett faktiskt missförstånd eller en språklig konvenans som nyttjas utan större eftertanke vet jag ännu inte.

Bad Astronomy: Dark Side of the Moon

[Tipstack: Dag Stålhandske]

1 kommentar:

Tore Kullgren sa...

Det finns flera faktoid-artade påståenden om månen.

* Påstådda orsakssamband mellan månens faser och menstruationscykeln (kanske härlett från förhistoriska organismer vars fortplantning var beroende av tidvattnet). För det första är det inte helt sant - menscykelns längd varierar kring medelvärdet 28 dygn, medan tiden mellan två fullmånar är 29,5 dygn. För det andra har andra primater helt andra längd på cykeln.
http://en.wikipedia.org/wiki/Menstrual_cycle#Menstruation_and_the_moon

* Påståendet att månen har exakt samma skenbara storlek som solen, och därför precis täcker solen vid solförmörkelse. Avståndet jord-sol varierar, men framför allt varierar avståndet jord-måne så mycket att det tydligt har gått att se storleksskillnader vid solförmörkelse.