2008-02-05

Dagens ord: krematistik

I Staten (Politeia) skiljer Aristoteles på begreppen ekonomi och krematistik ungefär så här: det förra är när man skaffar det man behöver, det senare när ansamlandet av pengar blir ett självändamål.

På grekiska heter det just krematistikos, men i de engelska översättningarna jag hittar just nu står där wealth-getting eller pecuniary [species of acquisition] - begripligt men färglöst. Det sammanhang där krematistik främst används (även om det inte är mycket) verkar vara hos Karl Marx med lärjungar, som ju ofta har tillfälle att diskutera vad man på ren tyska kallar Schatzbildung ("skatte-bildande").

9 kommentarer:

Rådmansson sa...

Titeln till Aristoteles Politiken på grekiska är inte POLITEIA utan POLITIKON

Hexmaster sa...

Faktiskt? Alla källor jag hittar skriver "Politeia". (Däremot kan man hitta zoon politikon, ett svåröversättligt begrepp som ibland översätts med "politiskt djur" som definition på människan.)

Wikipedia: The Republic (Plato)

I denna artikel ser man ett titelblad från 1713 där det tydligt står Platonos Politeion.

Rådmansson sa...

Ordet "Politeia" använder Aristóteles för att beteckna dentriktiga medborgarstyre (Republiken). "Demokrati" var för honom pöbevälde. Hans bok heter "Politikôn" (me lång O, inte med kort o). Det är bara att ta fram den grekiska texten och se vad som står. Vi översätter det som "Politiken", men det grekiska ordet Politeia är inte aktuellt i titeln. Det är bara så, vare sig ni vill godta det eller icke. Det du kallar "källor" är inga källor. Förvirrrade referat kallas inte "källor". "Politikon" är liktydigt med "socialt". Aristoteles menar aldrig att människabn är ett politikst djur (som vi brukar säga). Han säger ordagrant "Människan är mer social (politikon) än andra djur".
Platon är inte Aristoteles. Hans boktitel är just Politeia (Staten). Några kör med Politeion, men det är tveksamt.
Vår diskussion gällde dock Aristoteles och där stpr klart.

Hexmaster sa...

Du hade fått full pott om du påpekat att jag lyckats blanda ihop Aristoteles och Platon.

Rådmansson sa...

Aristoteles var en av Platons lärjungar, även om han utvecklade en diskrepans. En aristoteliker som blandade ihop Platons Republiken med Aristoteles Politiken var den arabiske filosofen från Córdoba Ibn Rushd. Det var han som gjorde Aristoteles verk ända även för européerna. Thomas av Aquino kallar honom Kommentatorn. Han översätte och kommenterade flera av Aristoteles verk, me han saknade texten till Politiken. Därför skrev han en bok som utgick från Platons Republiken men med starka inslag av Aristoteles Nikomakiska Etiken. Han konstruerade Aristoteles tänkande på detta underliga sätt. Och lyckades ganska bra, måste man säga. Zoon Politikon ska översättas "det sociala djuret" och handlar inte bara om människan. Människan är "social djur" i större utsträckning än andra djur, skriver Aristoteles i POlitiken. Han nämner bina, som ett exempel. Jag skulle ha nämnt hunden. Det som gör människans socialitet högre är hans LOGOS (förnuft och språkförmåga).

Rådmansson sa...

winglourJag hittar här inte inlägget från Lena Synnerholm somkommit i min brevlåda. Jag får se bara 5 inlägg och hon ska ha skrivit den 6:e.
Jag ser i min e-post att du inte har förstått vad jag har skrivit. Jag har inte påstått att någon blandat en bok av lärare och elev.
Läs vad som står.

Rådmansson sa...

ja, Lena. Ibn Rushd, den arabiske aristoteliske filosofen från Córdoba skrev en egen bok om Politiken. Han saknade texten till Aristoteles Politiken och skrev i stället en bok Om Platons Republiken, där han lät idéerna från ett annat verk av Aristoteles: Nikomakiska etiken, blandas in i hans text. Det var det enda han kunde göra för att närma sig det aristoteliska tänkandet.

Lena Synnerholm sa...

Jag frågade om det var någon mer än han, som blandat ihop Aristoteles bok Politiken, med en av hans lärare Platon. Peter (”Hexmaster”) tog förmodligen bort den, för att han tyckte att frågan var dum. Men jag hängde faktiskt inte med, på vem eller vika som missförstått. Fast nu verkar det faktiskt som att Peter, gjort det misstaget också.

Rådmansson sa...

Lena. Ursäkta att jag svarade först lite fyrkantigt. Jag blev förvirrad när ditt inlägg (som jag läsi i meddelandet9 inte fanns med här. Jag tror inte att det togs bort. Det blev väl något fel. Hexmaster verkade tycka att det var ett brott mot alt det som har sagts om Platon och Aristoteles, om man försökte förena deras läror. Jag ville då visa att den mest avancerade aristotelikern (Ibn Rushd - Averroes) hade gjort det. Han tyckte säkert att det inte var så lyckat att kommentera andra böcker av Aristoteles och inte bry sig om Politiken. Men han hade inte haft tillgång till texten. Så det som Hexmaster trodde var omöjligt kontroversiellt hade ändå gjorts. Det finns mycket som förenar Aristoteles mes Palton, trots att Aristoteles tog avstånd från idéläran. Att det skulle finnasflera som gjordedenna koppling verkar osannolikt. Kanske någon av de spanska arabfilosoferna som inspirerat Averroes. T ex Avenpace (Ibn Bayya). De arabiska filosoferna i Bagdad var mer intresserade av Platon och neoplatonismen och Aristoteles filosofi blandades med platonismen hos Ibn Sina (Avicenna) och andra. Averroes merit blev att göra Aristoteles mera känd, men i Politiken kunde han inte göra såsom han hade gjort med andra aristotelisla verk.