2008-02-06

Buridans åsna

Om man placerar en åsna mittemellan två hötappar med lika mycket och bra hö, så kommer åsnan att svälta ihjäl, oförmögen att välja.

Detta tankeexperiment tillskrivs Jean Buridan, fransk filosof på 1300-talet. Men även om han diskuterade moral så har ingen har funnit att han någonsin nämner just det exempel som mer än något annat gjort hans namn känt. Möjligen förekom det i satiriska beskrivningar av hans filosofi, men exemplet var känt sen tidigare.

Det äldsta belägget för en motsvarade liknelse finns hos Aristoteles. I hans De coelo ("Om himlarna") bok 2, kap. 13, nämner han "...män som, trots att de är mycket hungriga och törstiga, och lika mycket, när de han mat och dryck på samma avstånd, är dömda att stanna där de är". (Det är en bisats i en utläggning om hur det kommer sig att jorden ligger där den ligger.)

Inga kommentarer: