2008-02-16

Få fossil

Det vi vet om utdöda djur kommer ofta från betydligt färre fossil än man kanske tänker sig.

För att ta dinosaurierna (de som brukar väcka mest intresse och som jag själv kan något om) så vet vi vad vi vet om Compsognathus från ett par välbevarade fossil och lite plock; Baryonyx finns det ett enda mycket fint exemplar av, och lite plock; Ornitholestes är känd från ett inkomplett fossil. Det är ändå långt mycket bättre än de många arter som det bara finns några fragment av, som jätte-sauropoden Argentinosaurus eller Spinosaurus, en av de allra största köttätarna; och de få bitar som fanns kvar av sistnämnda förstördes under bombningarna av Berlin.

I kontrast till dessa kan nämnas arter som Protoceratops och Iguanodon, som man hittat hela flockar av (bokstavligt talat).

Inga kommentarer: