2008-02-09

Att sätta P

Vad är det man sätter när man sätter p för något? Punkt..?

Inte ursprungligen, då man ein P für das Haus schrieben som det hette, på tyska, 1539; förmodligen var det pesten som åsyftades. "Pestflagga" vore ju därmed ett relaterat begrepp. Och nog är budskapet "här är pest" på sitt sätt effektivare än någon simpel punkt.

Inga kommentarer: