2008-02-18

Den springande punkten

Vad är en springande punkt?

..?

Det är åtminstone inget som går att räkna ut på stående fot s.a.s. Begreppet heter punctum saliens på latin, där saliens kan översättas med "hoppande, springande" men även "märkbar, tydlig". Det går i sin tur tillbaka till Aristoteles, det han beskrev var när man i ett embryo kunde se det första tecknet på verksamhet i det lilla hjärtat.

1 kommentar:

Anonym sa...

Det hör inte alls hit egentligen, jag bara kom att tänka på en spridd missuppfattning: massa är en form av energi, enligt Einsteins berömda ekvation.

Den korrekta tolkningen av Einsteins ekvation är ju att massa är samma sak som energi.

Relaterad missuppfattning: vid kärnreaktioner kommer energin från atomernas massa.

Det är inget speciellt med kärnreaktioner i detta avseende. Även vid vanliga (exoterma) kemiska reaktioner minskar substansens massa en aning (fast det är svårt att mäta) och massan = energi avgår i form av värme eller något annat. Dessutom är det fel att säga att energin kommer från atomernas massa. Massan visar bara att det finns energi där, inte i vilken form den är lagrad.