2008-02-22

476 A.D.

Ett härligt kunskapsoptimistiskt citat från Peter Englund:

Inför frågan om när Rom föll skulle väl de flesta av oss svara 476 e.kr.

- Peter Englund: När föll Rom? När föll vi?

Nu kanske Englund menar historiker, eller någon annan lärd delmängd av mänskligheten, för vad de avgjort flesta av oss anbelangar så bleve vi nog svaret skyldiga på den frågan. Men det är ett rätt bra exempel på en fack-faktoid.

Eller vad man nu skall kalla det - det är en faktoid så tillvida att den verkligt avgörande händelsen (Romulus Augustus, den siste västromerske kejsaren, halshöggs den 4 september 476) framstår som avgörande först i efterhand. Det var just ingen större skillnad mellan Rom år 475 och 477; inte alls som t.ex. Berlin 1944 resp. 1946, för att ta ett exempel på ett rike som faller så det märks.

Inga kommentarer: