2022-09-13

Nådiga luntan på budgetpromenad

Blandade "budgetpromenader", med "nådiga luntor" i olika format. CD-skivor och USB-minnen har använts när sådana var framtiden. När digitalt blev vardag återgick man till papper. Exempelvis 2017 levererades knappt 4 000 sidor på drygt 10 kg, uppdelad på ett antal trycksaker.

Budgetpromenaden med nådiga luntan känner väl även politiskt ointresserade till, men för sakens skull: I samband med att regeringen lägger fram sin budgetproposition tar finansministern ett exemplar av propositionen från Finansdepartementet till Sveriges riksdag. Leveransen sker till fots vilket givetvis innebär uppståndelse och trängsel, poliser och livvakter, mediabevakning, plakat … Åtminstone de senaste decennierna.

När man läser om traditionen kan man få intryck av att man budgetpromenerat sedan generationer. Men den som var först lär ha varit Kjell-Olof Feldt (s).

1981 Kjell-Olof Feldt inledde tradition med budgetpromenaderna.

- Luntans väg genom åren, Aftonbladet 20 september 2011

Då uppstår problemet att vi 1981 hade borgerliga regeringar: Fälldin II ersattes i maj av Fälldin III. Och när en proposition överlämnades i januari 1981 skedde det under tystnad:

… Överlämnandet av budgetpropositionens olika delar, sker utan någon tänkbar pompa och ståt genom att talman [Ingemund] Bengtsson får ta emot regeringens förslag under de få närvarande riksdagsledamöternas näst intill öronbedövande tystnad.

- SvD 13 januari 1981

Kanske årtalet blivit fel? Några år senare finns en promenad dokumenterad:

Finansminister Kjell-Olof Feldt på väg till riksdagen för att formellt lämna över budgeten.

- "På väg lämna budgetpaketet", SvD 11 januari 1986

Om traditionen nu skapades av Feldt, vilket år det än var, påminner det om Almedalen, som ju började med Palme: Två politiska traditioner som påbörjades av socialdemokrater för att sedan bli allmängods.

Länge verkar folk – såväl media som alla andra – ha varit ointresserade av promenaden. Bilden från 1986 är talande.

Namnet "nådiga luntan" kommer från den tid, då allehanda propositioner åtminstone formellt kom från kungl. maj:t och därtill var nådiga.

- Kungl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående statsverkets tillstånd och behov; Given Stockholms slott den 14 januari 1914 – Propositionen avsåg alltså år 1915, som ju skulle visa sig bli helt annorlunda än någon kunde tänka sig den 14 januari 1914.

Nåden togs bort 1919. Vilken skillnad det nu gjorde.

Som man vet ha alla regeringspropositioner till riksdagen förut hetat k. m:ts nådiga propositioner.

I och med början av denna politiska säsong har nåden försvunnit från regeringsförslagen och de kallas helt enkelt och tidsmässigt k. m:ts propositioner. Den sista riksdag således till vilken regeringspropositionerna gåvos i nåder på gammaldags sätt var den förra urtiman.

- SvD 9 februari 1919

En till: I SAOB: LUNTA subst2 anges att det "vard. o. skämts." uttrycket använts sedan 1925.

 … Efter den behandlingen var den nådiga luntan icke mycket värd.

- "Remissdebatt", Tiden 25 januari 1884

Detta är det tidigaste belägg jag hittat där budgetproppen kallas "nådiga luntan". Inte var det något avancerat gräv heller.


1 kommentar:

Spito sa...

Jag vill minnas att både Feldt och Wibble fick promenera ensamma utan att behöva störas av kufar, rättshaverister och aktivister med plakat. En av de få saker som var bättre förr. Mvh /spito