2022-09-15

Hare Krishna Hare Krishna

Hare Krishna Hare Krishna
Krishna Krishna Hare Hare
Hare Rama Hare Rama
Rama Rama Hare Hare

- Maha-mantrat, "det stora mantrat"

Jag vet inte om alla hört Hare Krishna osv någon gång men antar att åtminstone de flesta gjort det. Krishnarörelsen är betydligt mindre idag än den var för några decennier sedan, då man kunde stöta på de snaggade munkarna lite varstans, särskilt på flygplatser. Men av alla böner som finns inom alla världens religioner måtte maha-mantrat höra till de mest välkända. Kanske det rentav finns fler som kan recitera hela mantrat än som kan hela Pater noster? Å andra sidan utgörs Fader vår av betydligt mer än tre ord …

Vad betyder de där tre orden?

Krishna Kṛṣṇa कृष्ण är avgjort enklast – det står för personen ifråga, avataren av Vishnu.

Rama राम är en annan avatar av Vishnu.

Hare हरे är det intressantaste ordet, på så sätt att det är mest omstritt. Enligt Krishnarörelsens grundare A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada är det Harā i vokativ (tilltalsform), ett annat namn på den gudinna som är mer känd som Rādhā: Krishnas brud, och därtill vad jag tolkar som en sorts Krishnas heliga ande. Ett annat förslag är att det är namnet Hari, åter i vokativ, som är ett annat namn på Vishnu (alltså inte en avatar av Vishnu, vilket är något helt annat).

Man kan fråga sig hur en text av det här slaget skulle se ut för att inte generera olika tolkningar eller kontroverser genom åren …

Det ska nämnas att den äldsta formen av mantrat man känner till ser ut så här:

Hare Rama Hare Rama
Rama Rama Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna
Krishna Krishna Hare Hare

- Kali-Saṇṭāraṇa-upanishaden, från senast 500 f Kr

Mantrat är heller inte undangömt i någon bisats utan det enda (den mycket korta) texten handlar om. Vi får veta att mantrat förstör alla synder som Kali får oss att göra. Det är också därför som de sexton orden reciteras än idag.

Versionen som börjar med Hare Krishna är känd från 1400-talet och numera tämligen etablerad, även utanför Hare Krishna.


Wikipedia (eng.): Hare Krishna (mantra)


Inga kommentarer: