2022-09-14

Att få hjälp på nätet

Every time I have a programming question and I rly need help, I post it on Reddit and then log into another account and reply to it with an obscenely incorrect answer. Ppl don’t care about helping others but they LOVE correcting others. Works 100% of the time

- @syochotic på Twitter (länk), 29 april 2022

Jag håller inte med om att folk inte är hjälpsamma men att de är mycket mer intresserade av att rätta andra är sant och visst. Här finns nog djupare analyser att göra men för tillfället nöjer jag mig med detta tips. (Det skulle även kunna förklara en del svar man ser …)


5 kommentarer:

Anonym sa...

Det skulle fungera på mig, men huvudsakligen av annat skäl än skribenten anger.

I situationen som beskrivs, någon ber om råd och verkar få ett helt felaktigt råd skulle jag vara mer benägen att hjälpa eller i alla fall skriva något. Detta inte i första hand på att jag skulle älska att rätta andra (ibland är det kul, ibland obehagligt) eller vara likgiltig för att hjälpa andra (liksom de flesta människor gillar jag att vara behjälplig när det är lätt för mig och kan vara till stor nytta för den andre, även kul att hjälpa vänner). Det beror helt enkelt på att det är värre och farligare att någon är ordentligt vilseledd än att någon är okunnig -därmed blir min medmänskliga plikt att hjälpa större.

Personen som skriver överdriver sin nöd -framställer sig som farligt vilseledd istället för bara okunnig- på ett vilseledande sätt för att öka chansen att få hjälp. Jag tycker det är bedrägligt och omoraliskt utnyttjande av välvilja i princip -låt vara att i realiteten är skadan liten.

Hexmaster, ifall "nöjer jag mig med detta tips" skall tolkas som att du rekommenderar metoden, tycker jag att du skall hålla dig för god för att rekommendera folk att ljuga.

Sensemaker

Hexmaster sa...

Jag tror att du läser in mer här än vad jag gör.

Vad menar du med "personen som skriver överdriver sin nöd"? Hon nämner att det gäller frågor om programmering. Sånt kan vara knepigt nog men jag skulle inte ta till ord som "nöd" eller rentav "farligt vilseledd".

Anonym sa...

Då kan du bruka uttrycket "behov av hjälp" i stället för "nöd". En person som fått uppenbart dåliga råd och tror på dem är i större behov av hjälp än en person som inte vet vad han eller hon skall göra. Följaktligen överdriver personen sitt behov av hjälp då han eller hon låtsas sig ha fått dåliga råd och tro på dem.

Att riktigt dåliga råd i programmeringssammanhang kan ställa till ordentlig skada (rimligen inte kroppsskada men väl förlust av arbetsinsats, skada på datorsäkerhet, rentav skada på hårdvara) är välbekant. Därav "farligt vilseledd".

Törhända är min kommentar onödigt skarpt formulerad (jag tycker inte det, men folk kan ju läsa "nöd" i snävare betydelse än jag och då blir det skarpare än jag avsåg).

Oavsett ordval, min åsikt kvarstår: jag betraktar det som omoraliskt att vilseleda människor man vill ha hjälp av och det är vad skribenten föreslår. Du bör hålla dig för god för att rekommendera det.

Sensemaker

Hexmaster sa...

OK. Din synpunkt är noterad.

Anonym sa...

En annan aspekt är att ett felaktigt svar sänker vattenlinjen för vad som uppfattas som ett hjälpsamt svar. Den som inte har full koll på ämnet kanske avstår i förhoppningen att någon mer kunnig ska svara. Om det redan finns ett felaktigt svar tänker man kanske däremot att man kan åtminstone bättre än så.