2021-06-29

Om värmerekord

Death Valley, Kalifornien. Här blir det varmt. Kanske rentav varmast på jorden?

Den 10 juli 1913 uppmättes hela 56,7 °C i det lilla samhället Furnace Creek, "masugnsbäcken", i Death Valley, närmare bestämt väderstationen på bilden (som då kallades "Greenland Ranch"; namnet inspirerades inte av ön utan de odlade fälten). Det räknas som världsrekord. Men det har också ifrågasatts, i omgångar.

Inte för att det är det enda värmerekordet som ifrågasatts. Länge var rekordet 58 °C, uppmätt i Libyen 1922. Det fimpades 2012 av en rad orsaker.

For the past 90 years, no place on Earth has come close to beating this reading from Al Azizia, and for good reason--the record is simply not believable.

 - Christopher C. Burt: World Heat Record Overturned -- A Personal Account, Wunderblog 13 september 2012

Kan man räkna ut hur varmt det har varit någonstans? Vet inte, men det är inte det man gör här. Vad man gör är att granska mätdata: Se hur sekvensen där rekordet ingår ser ut, jämföra med mätdata från samma period andra år, jämföra mätdata från närbelägna platser ... På så sätt kan man se om data sticker ut, vad som verkar troligt och vad som verkar otroligt. Och det var på sådant som Al Azizia föll.

Fel som gjorts behöver sannerligen inte ha gjorts med flit. Här är en s k Bellani-Six-termometer, som proffsen använder. Notera den lilla dutten intill 20-10-noteringarna; det är den som anger högsta temperatur sedan senaste mätningen. Och då är det undersidan man ska mäta ... Man kan tänka sig att en och annan observatör, av oerfarenhet eller slarv, mätt från ovansidan, och då fått med sju extra plusgrader.

Vad gäller "rekordet" från 1913 studerade meteorologerna Burt och Reid tillgängliga data (som det ovan) på samma sätt. De visste hur värmen i trakten beter sig, vilka förändringar man kan förvänta sig och vilka man inte kan förvänta sig. Det är bitvis ganska djupt, och jag ska inte säga att jag begrep precis allt — men det är alltid fascinerande att följa folk som verkligen försöker att ta reda på hur det ligger till.

Den viktigaste slutsatsen de drar är att när det är riktigt varmt i Death Valley med omgivning så tenderar värmen att vara jämnt fördelad. Rekordnoteringen i Furnace Creek 1913 borde ha backats upp av data från Lone Pine, Independence, Barstow m fl. Men det gjorde den inte. Tvärtom visar våren och sommaren 1913 upp en rad avvikande data, där grannstationerna har temperaturer som skiljer sig betydligt mer från Furnace Creek än vad de gjort tidigare och senare.

The maximums at surrounding stations would suggest, or support, a daily extreme maximum of about 123°-126°F [50,5–52,2 °C] at Greenland Ranch during the heat wave of July 9-13. Authentic temperatures near and above 130°F [54,4 °C] in Death Valley are not supported by any of the maximums at the closest stations. [Och rekordet skulle alltså ha varit på 134 °F/56,7 °C]

- Christopher C. Burt: An Investigation of Death Valley's 134°F World Temperature Record, Wunderblog 24 oktober 2016 (min markering)

Vilka engagerar sig i sånt här? Meteorologer med smak för historia, historiker med smak för meteorologi, och ytterst få därutöver? — Tvärtom. När hundraårsminnet av "rekordet" firades i Death Valley den 10 juli 2013 samlades en hel del folk.


Souvenirer fanns tillgängliga, prydda med "134 °F" ("-282 ft" står för USA:s lägsta punkt som finns i trakten).

En skeptisk besökare fick rentav en del gliringar från andra besökare, som såg honom som något av en party pooper:
"They thought that by attending this I was somehow confirming the record, or participating in propagating this myth of the 134 degrees," Burt explained. "Which couldn't be further from the truth, because I'm frankly a skeptic of it myself."
- Christopher C. Burt förklarar sig, Doubts Cloud Death Valley's 100-Year Heat Record, 15 juli 2013

Ännu 2013 var värmerekord något man var stolt över. Sånt bör man ha slutat med nu. Ökande temperaturer är inte bra.

Den högsta temperatur som uppmätts i modern tid är på 54,4 °C. Tills vidare, eller tills den stigande världstemperaturen hinner ifatt, har den rangen av en sorts inofficiellt världsrekord. Temperaturen uppmättes den 16 augusti 2020 i Furnace Creek, Death Valley, Kalifornien.


Inga kommentarer: