2021-06-01

Medskick

Medskick är inget nytt ord.

Gubben svor och lät påskina att "det var medskick" [här: att margarinblock med tunna smörlager utanpå var som han fått dem, att det inte var hans förfalskning (vilket det var)]

- Bohusläns Nyhets- och Annonsblad, 17 april 1891

Men på sistone har ordet blivit betydligt vanligare. Dessutom har det fått en anings aning annorlunda betydelse.

- Det är ett viktigt medskick att den här studenten inte blir som studenter brukar vara.

- Anders Tegnell, Expressen 27 april 2021

Ofta används ordet ungefär som bilaga, "något medskickat", på ett sätt som knappast kan missförstås. En skillnad mot hur det använts tidigare skulle kunna vara att moderna medskick inte behöver vara fysiska. Tegnell talar inte om något utskrivet blad eller liknande, utan ett budskap: När man nu meddelar detta, ska folk även veta detta. En påminnelse, ungefär.

När började den betydelsen att dyka upp? Sådant är svårare att avgöra när det inte handlar om nya ord utan delvis nya betydelser på befintliga ord.

Jag fick kloka synpunkter i medskick från Eva och Jan.

- Stina Bergström, "Höstresa till Västernorrland", NWT 18 oktober 2002

Slagningar ger mig ett intryck av att "medskick" använts som "påminnelse" el dyl sedan allra minst millennieskiftet. Jag får även intryck av att det använts flitigare på det sättet det senaste decenniet, sedan 2012 eller så, och att bruket kurvat upp ordentligt de senaste åren. Vad nu sådana intryck kan vara värda.


Inga kommentarer: