2021-06-25

Necronomicon

That is not dead which can eternal lie.
And with strange aeons even death may die.
- Abdul Alhazred, Al Azif/Necronomicon
Composed by Abdul Alhazred, a mad poet of Sanaá, in Yemen, who is said to have flourished during the period of the Ommiade caliphs, circa 700 A.D.
- H. P. Lovecraft, "History of the Necronomicon" (1937)

I Lovecrafts berättelser nämns då och då Necronomicon: En detaljerad och insatt bok om svartkonst, lika sällsynt som farlig. Han ger den en detaljerad historia med en beskrivning av författaren, olika översättningar och utgåvor, med mera. Sammantaget var det mer än nog för att rätt många skulle få för sig att boken finns på riktigt. Det har också getts ut ett antal Necronomicon genom åren. Utgivarnas uppgifter har varierat. Några har gjort det klart från början att detta är hittepå, om än i mer fysisk form än Lovecrafts hittepå. Andra har talat tystare om den detaljen. Eller inte alls. (Bilden ovan visar f ö inte något medeltida manuskript utan HP:s beskrivning av boken.)

Boken hette kitab al-azif i original. Necronomicon var vad den fick heta på grekiska. Folk som kan det språket har påpekat att Lovecrafts översättning "En bok om de dödas lag" är ogrammatisk; "De dödas bok" är närmare. Och bättre, tycker åtminstone undertecknad.

Vad gäller den påhittade författarens namn sade sig Lovecraft ha använt sig av det sedan barnsben, och helt ha glömt bort hur han först kom på det. Även här har det blivit ett språkfel. "Abd" är arabiska för "tjänare", och förekommer i ett mycket vanligt namn som "Abd Allah ", "Guds tjänare". Abdallah kan förkortas Abdul — men notera att "-ul" är den bestämda artikeln till Allah. Eftersom "Alhazred" (som bör vara namnet på en person, demon eller så) redan har en inledande bestämd artikel så blir det knasigt.  
Wikipedia: Necronomicon

Inga kommentarer: