2021-06-10

Gamla lekar

Man behöver inte gå igenom många gamla lekar för att hitta ett mönster.

Klyva stocken: Idrottslek varvid en deltagare ligger på magen, en står på alla fyra med huvudet i den liggandes ryggslut o. två fattar en femte i händer o. fötter på var sin sida samt med honom slår till den på alla fyra stående så han stupar över ända. (SAOB: STOCK)

Markus ska du ha dask, Markus daska eller Leka Markus: Man band för ögonen på två personer och lade två trästolar med benen utåt åt var sitt håll, med ryggstöden hopbundna. Leken gick ut på att de som fått ögonen förbundna skulle lägga sig på knä mitt emot varandra och med vänster hand hålla kvar i sitt stolsben, medan de greppade en karbas i höger hand. Den ene inledde med att säga "Märkus, akta dig för min därkus!", varpå han sökte slå motståndaren med karbasen. Därefter var det den andres tur att slå. (Dick Harrison: Gamla jullekar, SvD:s historieblogg 23 december 2014)

Ro till Tyskland: Två personer satte sig bredvid varandra. Den ene frågade den andre: "Vart skall du hän?" Svar: "Jag skall ro till Tyskland." Följdfråga: "Vad skall du där?" Svar: "Jag skall köpa malt och salt (och gröna ärter), för jag skall slakta min julgalt." Följdfråga: "Har du pass på det?" Svar: "Ja." Detta följdes av uppmaningen: "Visa upp det då!" "Roddaren" slog då benen i vädret, varvid frågaren slog till honom med karbasen. Därefter pucklade de på varandra intensivt, den ene efter den andre, med sina karbaser. (ibid)

Till och med en klassiker som Lilla nussikan verkar hur städad och förnuftig som helst i jämförelse, även om vi får klara oss på ett minnesfragment:

Jag vill minnas, att man dansar runt, hoppar litet till höger och något litet till vänster, sjunger något besynnerligt, går ut i nästa rum, kommer in igen, hoppar till höger, lånar värme, går till sin granne, väver lite vadmal o s v. Det vore kanske inte så omöjligt att rekonstruera "Lilla nussikan" efter dessa antydningar. Det är visst lite française i den också, tror jag.

- Falstaff, fakir


Inga kommentarer: