2019-07-02

Gish gallop: En flod av fel

200 Proofs Earth is Not a Spinning Ball ... Tvåhundra? Det hade räckt med ett, för att tala med Einstein.

En fundamental fördel för förvillare är att det är mycket lättare, roligare och tacksammare att hitta på än att avfärda. Lögnen hinner jorden runt innan sanningen satt på sig stövlarna, som det heter.* För att dra nytta av den fördelen ska man naturligtvis inte nöja sig med enstaka lögner, utan leverera dem i en strid ström; en skicklig struntpratare kan få in fler faktoider, sliranden på sanningen och rena påhitt per tids- eller textenhet än man kunde tro var möjligt, gärna levererat med retoriskt schwung som kan underhålla och imponera.

Hur ska man hantera en sådan ström, en så kallad Gish gallop? En sak är säker och det är att det är otacksammare än att skapa den. Det enda undantaget är om publiken är såpass insatt att de känner igen en Gish gallop när de ser den, men sådana publiker föredrar förvillare att inte ställa sig inför.

Ska man gå igenom "argumenten" ett och ett? Det tar mycket längre tid och kräver mycket mer energi – vilket visserligen kan vara mödan värt, om inte publiken tråkats ut långt innan man blivit halvklar, särskilt som debunkande tenderar att bli tråkigare och träigare än glatt förvillande. En annan taktik är att välja ut de "bästa" icke-argumenten, det vill säga de sämsta och mest tacksamma för sönderplockande. Men om man lämnar felaktigheter oemotsagda så kan det tolkas som ett tyst godkännande. Man skulle också kunna försöka att identifiera felfloden för vad det är – "dåren kan ställa fler frågor på en timme än den vise kan besvara på sju år", eventuellt omformulerat – och be den förstnämnde att välja ut det bästa argumentet.

Företeelsen förekommer, som man kan förvänta sig, i många sammanhang. Den är särskilt vanlig i debatter men kan även ses i texter, eller alla dessa förfärliga kompilationer på Youtube. En flitig utövare, som händelsevis var kreationist, hette Duane Gish, och det var efter honom den fick sitt namn.

RationalWiki: Gish Gallop

* Citatet förekom långt före såväl Churchill som Mark Twain och vilka andra folk nu har tillskrivit det. Se Quote Investigator: A Lie Can Travel Halfway Around the World While the Truth Is Putting On Its Shoes

Inga kommentarer: