2019-04-07

Recept på placebo eller Kvackarens checklista

På vetenskapsfestivalen här i staden höll Hanna Brus en förträfflig dragning om placebo och placeboeffekter. Bland annat fick vi följande lista på egenskaper och omständigheter som förstärker effekterna av placebo:
 • Pris
 • Färg, form, antal
 • Ju mer invasivt desto bättre
 • Geografi/kultur
 • Plågsamma interventioner
 • Ritualer
 • Omhändertagande/bemötande/information
 • Minska nocebo
 • Uppmärksammade metoder
Lite utförligare:
 • Pris: Gränserna beror naturligtvis på sammanhanget men det ska inte kosta för mycket och definitivt inte för lite.
 • Färg: Lugnande medel blir effektivare i blå tabletter, antidepressiva i gula, smärtstillande i vita osv. Färg påverkar även andra preparat, som när en vit kräm kyler bättre än en mörkröd.
 • Form: Från starkare till svagare placeboeffekt kommer injektioner, kapslar, tabletter och flytande läkemedel.
 • Antal: Fyra tabletter sägs ge maximal placeboeffekt.
 • Ju mer invasivt desto bättre: (Invasiv = att gå in i kroppen.) Liksom injektioner ger starkare placeboeffekt än tabletter så ger kirurgi starkare placebokeffekt än injektioner. (Ja, det finns "placebo-kirurgi".)
 • Geografi/kultur: Även om placebo inte arbetar mot våra medvetna jag så har vi gott om omedvetet kulturellt bagage. Placebogrupper i olika länder som får identiska sockerpiller kan få olika resultat beroende på hur pillren är utformade. (Standardexemplet i sammanhanget är att blått ger en lugnande effekt utom hos italienska män, som sägs förknippa färgen med landslaget; jag vet inte var på skalan faktum/hypotes denna fascinerande idé ligger.)
 • Plågsamma interventioner: Detta verkar vara fortsättningen av invasiva-punkten. Behandlingar som inte bara är närgångna utan gör ont
 • Ritualer: På sätt och vis handlar all placebo om ritualer, i bokstavlig eller överförd bemärkelse. Om medicineringen reduceras till ett minimum (patienten får placebo-preparatet utan att veta om det) uteblir effekten. En väl utformad ritual kan tvärtom öka effekten kraftigt.
 • Omhändertagande/bemötande/information: Det är varken någon hemlighet eller nyhet att omhändertagandet är en grundläggande del av vården.
 • Minska nocebo: Om exempelvis ett gott och omtänksamt bemötande kan ge en läkande effekt, så gäller det motsatta för ett dåligt bemötande. Motsatsen till placebo heter nocebo, när man blir sämre av bildliga eller bokstavliga sockerpiller.
 • Uppmärksammade metoder: Behandlingar som blivit omskrivna ger en starkare placeboeffekt än okända behandlingar.
Denna uppräkning av förstärkande effekter blev ännu intressantare när Brus konstaterade att kvacksalvare följer den så långt de bara kan. Det är bara att gå igenom och bocka av. Punkterna om invasiva och plågsamma ingrepp är lite problematiska i Sverige på grund av bl a lagstiftning, men i länder med lite mer avslappnad inställning till kvack (som t ex Mexiko) så utnyttjar de även de aspekterna fullt ut.

Inga kommentarer: