2019-04-30

Förbannade karameller

“We don’t allow Charms anywhere in our Humvee,” Person said, in a rare show of absolute seriousness. “That’s right,” Colbert said, cinching it. “They’re fucking bad luck.”
- Evan Wright: The Killer Elite, Rolling Stone 26 juni 2003

Colbert luktar Charms. Jag tror att detta är den första animerade gif som förekommit på denna blogg.

Wright skrev som inbäddad journalist i marinkårens 1st Reconnaissance Battalion under andra Gulfkriget. Hans artiklar blev sedan tv-serien Generation Kill (2008).

Charms är så likt det gamla svenska godiset Nickel att det knappast är en slump. Som liten hade jag ingen särskild relation till Nickel utan såg det som rätt tråkigt godis. (Det lär även ha funnits en "gammaldags blandning" med lakritssmaker men den har jag inget som helst minne av.) Det blev annorlunda när man hamnade i krigsmakten och fick fältransoner med exakt två nummer som kunde betecknas som godsaker: choklad och Nickel. Även en sådan sak känns kalkerad från Charms, som funnits i G.I.:s ransoner sedan andra världskriget.

Även marinkårens soldater försågs länge med Charms. Men det har man slutat med eftersom de bara kastades bort.

- Terminal Lance #391, "Charmed" (MRE = Meal Ready to Eat = fältranson)

För i marinkåren har Charms det sämsta rykte. De är inte bara bad luck. De som har bäst koll vet att berätta att den som hanterar gula (citron) kan se fram emot fordonsfel, gröna (lime) innebär regn, och värst av alla är röda (hallon) som för med sig döden.
It is even reported that Marines have thrown these candies at enemies in the middle of firefights.
- Seth Belt: Military Superstitions, U. S. Patriot News & Reviews, 22 september 2014

Man kan förstå att även tuffingar som Sgt. Brad "Iceman" Colbert valde att undvika de som sagt rätt tråkiga karamellerna.

Det finns något hos vidskepelser och liknande som gör att de känns tidlösa. För de Marines som rullade mot Bagdad 2003 kändes säkert aversionen mot Charms som något som alltid funnits och som alltid kommer att finnas. Men som så ofta är idén inte äldre än att man lätt hittar folk som har tiden före i färskt minne.
In my day, we didn’t like hard candy because it could break our teeth, but we weren’t superstitious about it.
- James Evans, veteran från Vietnam, i Quora-tråden Why do marines hate Charms?

Vidskepligheter som de förbannade karamellerna må verka otidsenliga. Inte minst när de förekommer bland militärer, som annars (skulle man kunna tänka sig) inte har något till övers för övernaturligheter och trams, och som därtill nyttjar den modernaste tekniken som går att uppbringa (särskilt när de får de batterier som krävs). Men av alla traditionellt manliga domäner som samtidigt är bördig mark för vidskepelse så är slagfältet i särklass. Soldater har alltid varit vidskepliga, och kommer alltid att vara det; det är en grundläggande mekanism i vårt psyke som ger sig tillkänna. Jag lär få tillfälle att återkomma till den.

Inga kommentarer: