2019-04-02

Penningtvätt

Långt innan man började tala om ljusskygg penningtvätt så fanns bokstavlig penningtvätt. Här en penningtvättmaskin från Popular Mechanics (1910).

Hur uppstod ordet "penningtvätt"? Det cirkulerar en förklaring som är intressant, lätt att komma ihåg och felaktig.
Money laundering, so-called after gangster Al Capone's practice of hiding criminal proceeds in cash-only laundromats in the 1920s, is a huge and growing problem.
- What's the new weapon against money laundering gangsters?, BBC 2 april 2019
Den organiserade brottsligheten tjänade stora pengar – i 1920-talets amerika – och behövde en förklaring till varifrån deras rikedomar kom. Ett sätt blev att köpa tvättomater – som man hävdade gick med stora vinster. Men där pengarna egentligen kom från brott.
- UG-referens: Swedbank och penningtvätten, SVT 20 februari 2019

En etymologisk blogg granskade ordets historia. Det dök först upp i engelskan (alltså i den ljusskygga betydelsen) i början av 1960-talet, men blev någorlunda allmänt känt först tiotalet år senare under Watergate-skandalens avslöjande. På den tiden verkar begreppet aldrig ha förklarats närmare eftersom det inte behövdes. När "smutsiga" kriminella pengar ska bli lagliga och "rena" så "tvättar" man dem. Vad finns att förklara?
While organized crime has long used legitimate businesses to "launder" dirty money, "money laundering" simply employs an established figurative use of "launder" meaning "sanitize, render acceptable" ("House votes to launder report before publication," UPI headline, 1/30/76). So laundromats are not the root of "money laundering" [...]
- Money laundering, Word Detective, 4 februari 2012

Kopplingen till Al Capone förefaller att ha varit en senare konstruktion. Spridda sökningar indikerar att den lanserades på 1990-talet, en fantasifull gissning ("myth has it ...") som så småningom stelande till ett falskt faktum. Sådana finns det myriader av. Det enda som är ovanligt i detta fall är att den påhittade förklaringen är mer långsökt än den självklara faktiska.

Inga kommentarer: