2019-04-11

Mer om Denvers flygplats

What are we doing?
  • Adding amazing new restaurants and bars
  • Building an Illuminati headquarters
  • Remodeling the lizard people's lair
Learn the truth at DENFiles.com
- Den officiella hemsidan för Denvers flygplats, www.flydenver.com

I bloggposten Mystiska platser: Denvers flygplats tog jag i korthet upp en av de konstigaste konstighet som cirkulerar. Eftersom kommunikationsfolket på flygplatsen har humor har de lagt ut en rejäl presentation av härligheten på sin hemsida:
Since the airport's opening in 1995, there have been endless rumors and theories. People say our underground tunnels lead to secret meeting facilities for the world's elite. Our blue horse is thought to be cursed. Some believe we are connected to the New World Order and the Freemasons. Some people even say that we are home to a colony of lizard people.
- DEN files

När man berättar om en större ombyggnad så går man helt in på folie-temat. Här är några exempel.


Inga kommentarer: