2019-04-21

Romerska soldater fick inte salary i salt

Se här en riktigt fet och fin faktoid. För det är ett lättfunnet och ofta upprepat "faktum" att engelska ordet salary kommer från det latinska ordet sal för salt, vilket går tillbaka till romerska soldater som skulle ha fått hela eller delar av lönen i salt.

En i antika ting kunnig herre avfärdar påståendet m fl sålunda:
Roman soldiers weren't paid in salt (that's daft); there's no evidence they were given a salt allowance (that's an 18th century conjecture); and salt wasn't expensive.
- Peter Gainsford

Det där var en mycket koncentrerad sammanfattning av en bloggpost som går igenom källorna ordentligt.

Här är vad som stämmer:
First, the accurate bits. (1) The English word ‘salary’ does indeed come from Latin salarium ‘stipend, money allowance’. (2) Salarium does indeed appear to be linked to sal ‘salt’, via the adjective salarius ‘pertaining to salt’. And there the accuracy ends.
- Peter Gainsford: Salt and salary: were Roman soldiers paid in salt?, bloggen Kiwi Hellenist 11 januari 2017

Gainsford tar upp några romerska skribenter som används som belägg för salt/salary-påståendet, som Plinius d.ä. och Livius. När de läses innantill står det dock klart att de inte påstår något i den stilen. Påståendet att romerska soldater skulle ha fått salt istället för pengar spårar han till 1860-talet; jag gissar att den ihärdige skulle kunna leta sig bakåt ytterligare några år, men det är avgjort ett påhitt som många av oss svalt helt okritiskt.

Hur uppstod då uttrycket salarium/salary ur ordet sal, salt? Det vet vi inte. Men en sak är säker och det är att det inte hjälper att hitta på.

Han tar även upp besläktade uttryck som not worth his salt som i engelskan fullkomligt oriktigt sägs gå tillbaka till antiken. Eftersom motsvarande uttryck inte finns i svenskan så har den faktoiden inte slagit rot här.

Inga kommentarer: