2019-04-03

Fake news på vetenskapsfestivalen

Söndag 7 april 15:00-15:45
Pedagogen, Hus A, sal AK2 137 
De senaste åren har det talats mycket om Fake News. Begreppet dyker framför allt upp i samband med valkampanjer och informationsflöden på internet. Peter Olausson ska prata om Fake News, vad det är och hur har det utvecklat sig på nätet.
Medverkande: Peter Olausson, Författare och webbredaktör, Föreningen Vetenskap och Folkbildning
Programkategorier: Humaniora
Adress: Göteborgs universitet, Västra Hamngatan 25
Närmaste hållplats: Grönsakstorget

- Vetenskapsfestivalen 2019: Fake news på nätet

Vetenskapsfestivalen i Göteborg kan rekommenderas förbehållningslöst. En sådan borde arrangeras i varje stad med självaktning.

Inga kommentarer: