2018-09-12

Sveriges historia (SD)

Karlsson illustrerar sin drapa med Cederströms "Regementets kalk" (1900). Vi ser karoliner som tar nattvarden inför en drabbning. Notera altaret uppfört av pukor ("En trumma var mitt altarbord"), och högst upp kalken med nattvardsvinet. Tavlan syftar på Snoilskys dikt med samma namn, som i sin tur skildrar en äldre anekdot.
Riksdagsvalet är över. Idag börjar EU-valrörelsen och riksdagsvalrörelsen 2022. Analyser kommer göras, våra strategier och politiska vapen kommer att slipas, förfinas och effektiviseras.
- Mattias Karlsson, gruppledare (SD), segertalar på Facebook (alla citat som följer är genuina)

Eftersom historia ibland är intressant gör han historiska jämförelser:
Sverige är riktigt illa ute. Det har vi varit vid flera tillfällen i vår historia. Många gånger har det sett helt hopplöst ut. Vårt land har varit ockuperat av främmande stater, utländska fogdar har förtryckt befolkningen, vi har attackerats och stått ensamma mot en samlad styrka av Europas stormakter och befunnit oss i ett förkrossande numerärt underläge.
Få se vad som kan avses:
ockuperat av främmande stater
När har Sverige varit ockuperat? Avses Kalmarunionen..? Delar av Sverige, eller åtminstone nominellt svenskt territorium, har varit ockuperade av nominellt främmande makt under kortare perioder. Som Gotland av Danmark 1676–1679, med fler exempel. (Bortåt medeltiden blir begrepp som "Sverige" och "främmande makt" snabbt lösare i konturerna, och "ockupation" därmed mer problematiskt.) En märkvärdigt okänd episod är när Ryssland 1743 lät över 10 000 soldater inkvarteras i och kring Stockholm, med statsmaktens goda minne (inte för att de hade något val). Men den ockupation av svenskt territorium som ligger i särklass är när Ryssland under flera år på 1700-talet ockuperade Finland.
utländska fogdar har förtryckt befolkningen
Nu är vi definitivt i medeltiden. Danska och tyska fogdar är ett standardklagomål under Kalmarunionens 1400- och 1500-tal. Det var mot en sådan som Engelbrekts uppror inleddes. Å andra sidan åkallar SD nästan lika gärna Dacke, som stred mot Gustav och de pursvenska fogdar han satt in.
vi har attackerats och stått ensamma mot en samlad styrka av Europas stormakter och befunnit oss i ett förkrossande numerärt underläge
Här måtte avses Stora nordiska kriget i 1700-talets inledning, då Danmark, Sachsen-Polen och Ryssland gjorde gemensam sak mot Sverige. Men den trion var sannerligen inte "en samlad styrka av Europas stormakter". Närmast kommer Ryssland, vars uppgång mot stormakt inleddes vid denna tid.
Ändå har vi alltid gjort motstånd, ändå har vi alltid rest oss, ändå har vi alltid segrat mot alla odds och överlevt.
Som de flesta vet förlorade Sverige till slut det Stora nordiska kriget. Liksom Finland 1809. Liksom en hel del andra krig och slag.
Tack vare den orubbliga envisheten, övertygelsen, offerviljan och ledarskapet hos en liten skara patrioter.
Här har historisk åkallan övergått till tom retorik. Sådant analyserar andra bättre.

Men om man ska välja ut någon enstaka faktor som hållit Sverige över ytan militärt så är det i äldre tider legosoldater från kontinenten, från Gustav Vasa vanliga och ovanliga svenskar som tog krigstjänst. Vad som drev dem är en stor och högintressant fråga, men det är uppenbart att det inte är dem som Karlsson avser med "liten skara".
Vi måste vara den skaran nu. Ödet har utsett oss denna gången.
Jag har inte googlat på det, men det kan inte vara ofta som gruppledare i Sveriges riksdag säger sig ha varit utsedda av "Ödet".
Det finns ingen tid att vila eller att sörja brustna illusioner och förhoppningar. Vi har inte valt det här, men våra motståndare har på riktigt tvingat in oss i en existentiell kamp om vår kulturs och vår nations överlevnad. Det finns bara två val, seger eller död. Det finns bara en väg och det är framåt.
... Eller hänvisar till en "existentiell kamp".

Karlsson avslutar med två citat från Winston Churchill (varför ingen svensk?). Det kan påpekas att båda är korrekt tillskrivna och återgivna.
Ni frågar: vad är vårt mål? Jag kan svara med ett enda ord: det är seger, seger till varje pris, seger trots all terror, seger hur lång och svår vägen än kan bli; för utan seger finns ingen överlevnad.
- Winston Churchill, 13 maj 1940
Ge aldrig upp – aldrig, aldrig, aldrig, aldrig, i något stort eller litet, ge aldrig upp förutom till övertygelser av ära och förnuft. Ge aldrig vika för våld, ge aldrig vika för fiendens till synes överlägsna makt.
- Winston Churchill, 29 oktober 1941

I båda fallen är den fiende Churchill syftar på nazisterna. Sådana som fanns på 1930-, 1940- och 1990-talen.

5 kommentarer:

Peter sa...

Gustav Vasa hade väl gott om tyska fogdar. Tyske Conrad von Pyhy var ju själva överfogden bKom den effektiviserade skatteindrivning som var en av sakerna som ledde till Dackeupproret.

Peter Ericson sa...

Jaha. Och?

Anonym sa...

Vet man hur många procent av Gustav Vasas fogdar som var tyskar?

Anonym sa...

Våren 1808 ockuperade Ryssland Gotland under några veckor. Så nog har en del av Sverige varit ockuperat.

Hexmaster sa...

Gustav Vasa hade en omskriven "tysk period" då von Pyhy m.fl. fick ta plats. Vad jag förstått gällde det inte fogdarna, och var hur som helst förbi när Dacke drog igång. Men det betyder intet i sammanhanget. Likaså Gotlands ryska veckor som jag försökte sammanfatta i texten.