2018-09-04

Rio värre än Alexandria

Para nós brasileiros é uma tragédia equivalente ou até pior do que foi a perda para o Mundo Antigo da Biblioteca de Alexandria, que guardava livros e pergaminhos de mais de 2.000 anos de elaboração.
- Mércio Gomes
Antropologen och tidigare ordföranden för den statliga "indianbyrån" FUNAI är inte ensam om att jämföra ödeläggelsen av Brasiliens nationalmuseum men den brand som enligt en spridd faktoid skulle ha förstört biblioteket i Alexandria 48 f.Kr.

Men det berömda biblioteket var aldrig med om något sådant. Den händelse som nämns i förbigående av Caesar kan ha avsett en brand i något magasin eller liknande, men själva "museet" och dess bibliotek fanns, användes och beskrevs långt senare. När det efterhand minskade i betydelse och omfattning så berodde det mer på en serie krig, oroligheter och allmän samhällskollaps än en enda, förhärjande brand. Till skillnad från Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, där de allra flesta av 20 miljoner föremål förstörts i ett slag.

Inga kommentarer: