2018-09-09

Signifikanser

Många ord har olika betydelser i olika sammanhang. Vare sig betydelseskillnaderna är små eller stora finns potential att förvirra. En stor grupp av sådana ord är de som är såväl "allmänna" ord som facktermer. Och där hittar vi ett begrepp som är flitigt använt för tillfället – med två ganska så olika betydelser.
1 betecknande; betydelsefull
2 (statist.) säkerställd, inte slumpmässig: ett signifikant samband
- SAOL: signifikant

Om ett parti ökar "signifikant" från ena opinionsmätningen till den andra så tolkas det nog av många som betydelse 1: att det är en stor ökning. Men eftersom rapporten bygger på något som statistiker skrivit så är det förmodligen betydelse 2 som gäller: att det är en säkerställd ökning, att den reflekterar en faktisk förändring av opinionen och inte är något statistiskt mätbrus eller så.

Inga kommentarer: