2018-09-02

Inte bara Ussher

- Chronologia, eller Tideräkning, på hwilken the förnämsta och märkwärdigsta Historier, som så wäl i gamla som nya Testamentet warda beskrefne, sig tildragit hafwa (1794)
När Adam var 130 år fick han en son som liknade honom och var hans avbild; han gav honom namnet Set. Efter Sets födelse levde Adam 800 år och fick söner och döttrar. Adams hela livstid blev 930 år; sedan dog han.
- 1 Mos 5:3-5

Gamla testamentet anger en mängd livslängder och födelseår så noggrannt som ovan. Därför är det trivialt att exempelvis ta reda på att den stora floden inträffade år 1656 AM (Anno Mundi, "världsår"). Längre fram blir det klurigare. Men redan skummande av texten ger ett intryck av man åtminstone på ett ungefär skulle kunna räkna framåt och bakåt, hur lång tid efter värdens skapelse resp före Jesu tid som den ena eller andra händelsen hänt. Om man därtill löser frågan om när Jesus föddes (som ju kräver utombibliska undersökningar) så kan man få reda på saker som vilket år Anno Domine vi egentligen är i, liksom hur gammal världen, universum och alltihop är.

Högst upp ser vi en jämförande kronologi från en svensk bibel, där Luthers, Calvins och en tredje förmågas förslag placerats intill varandra. Men det var bra många fler som tog sig an utmaningen.
Proposed calculations of the date of creation using the Masoretic from the 10th century to the 18th century include: Marianus Scotus (4192 BC), Henry Fynes Clinton (4138 BC), Maimonides (4058 BC), Henri Spondanus (4051 BC), Benedict Pereira (4021 BC), Louis Cappel (4005 BC), James Ussher (4004 BC), Augustin Calmet (4002 BC), Isaac Newton (4000 BC)[citation needed], Petavius (3984 BC), Theodore Bibliander (3980 BC), Johannes Kepler (April 27, 3977 BC) [based on his book Mysterium Cosmographicum], Heinrich Bünting (3967 BC), Christen Sørensen Longomontanus (3966 BC), Melanchthon (3964 BC), Martin Luther (3961 BC), Cornelius Cornelii a Lapide (3961 BC), John Lightfoot (3960 BC), Joseph Justus Scaliger (3949 BC), Christoph Helvig (3947 BC), Gerardus Mercator (3928 BC), Matthieu Brouard (3927 BC), Benito Arias Montano (3849 BC), Andreas Helwig (3836 BC), David Gans (3761 BC), Gershom ben Judah (3754 BC) and Yom-Tov Lipmann Heller (3616 BC).
- Wikipedia: Dating creation

Bland alla dessa kända och okända namn kan särskilt nämnas Kepler, Newton (med en retsam "citation needed") ... Samt James Ussher.

Den sistnämnde är uppenbarligen intressantast av dem alla. Varför vet jag ej. Men av någon anledning så är det ständigt den irländske ärkebiskopen som dras fram i sammanhanget. Han var förvisso mer exakt än de flesta andra, och drog till med inte bara årtalet 4004 f.Kr. utan även ett datum: 23 oktober. Men hans uträkning var sannerligen inte oomstridd, och han var uppenbarligen inte den ende som gjorde försök i den vägen.
Odd, isn't it, that it's always poor James Ussher (1581-1656), the Irish theologian who famously calculated the precise date of Creation - Oct. 23, 4004 BC - who gets mocked as the looniest of the deluded Christians: the presumably intelligent people who regarded the Bible, however divinely inspired, as a history book. Ussher is always good for a chuckle. (In his bestseller God Is Not Great, Christopher Hitchens references Ussher only for his "foolishness.") But the ridicule bespeaks a certain ignorance of its own.
- Neil Reynolds, The man who dated Creation at Oct. 23, 4004 BC, The Globe and Mail 7 april 2018

Inga kommentarer: