2018-01-21

När Google behöver hjälp

Kraniosakral behandling är en metod att [text från kvackarna på kraniosakral.se]
- Google

Ibland vill Google vara extra hjälpsamt. Innan man börjat leta bland träffarna så får man upp en liten text som kort och koncist beskriver det man efterfrågat. Texterna hämtas från diverse sidor som vunnit algoritmernas gunst. Ofta blir det bra eller ganska bra. Ibland blir det åt skogen.

Exemplet ovan är ett av ganska många på hur uppgifter om kvack och annan pseudovetenskap hämtas från part i målet. Uppenbarligen har Google missat den här grejen med källkritik. De tar visserligen emot tips, så folk kan berätta för dem exakt hur dåliga källor de nyttjar; i vilken mån de läser, begrundar och agerar på inkomna tips är oklart.

Man skulle också kunna berätta för Google att automatiserad källkritik uppenbarligen kräver mer energi än de lagt ner här. Kanske lika bra att slå av den dysfunktionella finessen tills man fått den att prestera bättre? Ett tips, i all välmening.

Inga kommentarer: