2018-01-11

Hayek om män och ekonomi

The curious task of economics is to demonstrate to men how little they really know about what they imagine they can design.
- Hayek

Citatbilden med Salma Hayek dök, såvitt jag funnit, upp i fjol någon gång. Den delades och kritiserades. Förutsägbara kommentarer fälldes, i vanlig stil.

Vågar man gissa att de flesta som såg den missade poängen?

Citatet är korrekt:
The curious task of economics is to demonstrate to men how little they really know about what they imagine they can design. To the naïve mind that can conceive of order only as the product of deliberate arrangement, it may seem absurd that in complex conditions order, and adaptation to the unknown, can be achieved more effectively by decentralizing decisions and that a division of authority will actually extend the possibility of overall order. Yet that decentralization actually leads to more information being taken into account.
- The Fatal Conceit: The Errors of Socialism (1988)


Här är författaren: Friedrich Hayek (1899-1992). Han tilldelades 1974 Riksbankens pris i ekonomisk vetenskap till Nobels minne, som han för övrigt delade med Gunnar Myrdal. Om längden på Wikipedia-artiklar är något att gå efter så förefaller han att ha ett visst inflytande i ämnet än idag.

Inga kommentarer: