2018-01-25

Kelvin om flygmaskiner

I am afraid I am not in the flight for "aerial navigation". I was greatly interested in your work with kites; but I have not the smallest molecule of faith in aerial navigation other than ballooning or of expectation of good results from any of the trials we hear of. So you will understand that I would not care to be a member of the aëronautical Society.
- Ett brev från lord Kelvin till Baden Baden-Powell den 8 december 1896

Baden-Powell var bror till scout-Robert och engagerad flygare. Han blev 1900 ordförande i Royal Aeronautical Society, men ägnade sig redan innan dess åt att ragga medlemmar. Det kungliga sällskapet hade grundats 1866 och ägnade sig, givetvis, åt ballonflygning, drakar och slikt vid den här tiden. Användbara flygmaskiner tyngre än luften, som kunde ta folk ombord, låg ju i framtiden ... Eller? Inte om man skulle tro William Thomson, baron Kelvin.

Detta citat har fått god spridning i tillspetsat och rejält förvanskat skick: "Heavier-than-air flying machines are impossible". Det framställs som ett typiskt exempel på hur en vördad, vis och oändligt självsäker äldre herre haft fullkomligt fel.

Jag vet inte vad "the trials we hear of" syftar på. En mängd entusiaster experimenterade med ballonger, luftskepp och mer eller mindre trovärdiga flygetyg vid den här tiden.

Citatet kan jämföras med följande citat från ett besök som Kelvin några år senare gjorde i USA, och som därmed blivit lättare att hitta:
"The modern Newton," Lord Kelvin, derides the dirigible balloon and deplores the waste of money and effort in a fruitless enterprise.
- The Wichita Daily, 8 juli 1902
Some day, no doubt, some one will invent a flying machine that one will be able to navigate without having to have a balloon attachment. But the day is a long way off when we shall see human beings soaring around like birds.
- Lord Kelvin intervjuad i New York Times den 20 april 1902

Som vanligt, höll jag på att säga, blir det korkade kortsiktiga citatet inte fullt lika dumt när man tar reda på vad som faktiskt sagts.

Inga kommentarer: