2018-01-12

Mässling då och nu

Hans Samuelsson undrar [i GP 8 januari] om riskerna med mässling överdrivs idag jämfört med förr.

På 1940-talet fanns inga transplanterade personer. Det fanns inte heller små barn med tung cellgiftsbehandling eller stora grupper reumatiker med kraftfull, immundämpande medicinering. Tack vare vårt vaccinationsprogram kan dessa grupper leva ett förhållandevis säkert liv.

De senaste veckorna har representanter för Smittskyddsenheten, Vårdhygien och Infektionskliniken i princip arbetat dygnet runt för att minimera skadeverkningarna av det pågående mässlingsutbrottet.

Om vi hyste samma överslätande attityd till riskexponering som du skulle betydligt fler dö på grund av mässling i dag jämfört med 1940-talet.
- Anders Eilard, överläkare, Infektionskliniken SU/Östra Sjukhuset, insändarsidan Fria ord i Göteborgs-Posten den 11 januari 2018

Denna insändarreplik i GP är så bra och nödvändig att jag återger den i sin helhet. Varför är det så mycket väsen om mässling idag, det som för bara några decennier sedan var en praktiskt taget oundviklig barnsjukdom som varenda käft haft eller skulle få? Jo, för att 1) den var farlig även på den tiden (symptomen var värre hos vuxna men konsekvenserna värre för i synnerhet de minsta patienterna), och 2) se ovan.

2 kommentarer:

Apan sa...

Kan du i korthet beskriva Samuelssons ståndpunkt/åsikt?

Hexmaster sa...

Varför är folk så till sig över det som ganska nyss var en helt vanlig barnsjukdom? - En vanlig och motiverad fråga.