2018-01-07

Blitzens mjölkbud

Sommaren 1940 angrep tyskt flyg Storbritannien, med olika metoder och mål, och gång på gång på gång ... I september övergick de till intensiva bombningar av London. Först militära mål som hamnarna, sedan blandade terrorbombningar: Blitzen.

Nu är det så, att myndigheter under krigstid högst ogärna sprider bilder av förödelse i det egna landet. Så var till att börja med även fallet i Blitzens London.

Men fotografen Fred Morley fick en idé. Från ett mjölkbud lånade han rock och ett ställ med flaskor. Sedan gick han och hans assistent runt i förödelsen till de fick se några brandmän i arbete; det dröjde nog inte länge. Assistenten drog på sig den vita rocken och agerade mjölkbud framför kameran tills Morley var nöjd. Även censorerna blev nöjda: Visst ser man ruiner och förfärligheter. Men bildens budskap går inte att ta miste på. Londonborna rycker inte bara ut och släcker bränder, de ser även till att vardagen går sin gilla gång. Det finns ju massor av hushåll som inte är utbombade, och det är klart att de ska ha sin mjölk.

Många propagandabilder ser inte ut som något annat än propagandabilder. Men de bästa fixar avvägningen: Budskapet är tydligt, men ser inte övertydligt eller alltför konstlat ut.

Den intressantaste frågan är nog huruvida bilden hade kunnat vara äkta. Gick inte mjölkbuden sina vanliga rundor, även om delar av dem råkade ha blivit ruiner? Varifrån fick Morley annars attiraljerna?

Inga kommentarer: