Enbart det fulla namnet Nordiska motståndsrörelsen eller förkortningen 'Motståndsrörelsen' är korrekta benämningar av vår organisation". Anledningen anges inte.