2016-06-19

Kallsup

En kallsup vet alla vad det är: Ett ofrivilligt intag av havs- eller sjövatten. Betydelsen är så utbredd att den helt undanträngt den äldre. För ursprungligen hade en kallsup inte med vatten att göra. Inte var den ofrivillig heller.
(†) sup (brännvin) som intages utan att blandas i kaffe l. annan varm dryck; snaps.
- SAOB: KALL-SUP

För den äldre betydelsen anges två belägg från 1800-talet. Men under större delen av det seklet verkar den ha varit försvunnen. För belägg från den angenäma kallsupens tid får man gå längre tillbaka. Som till den i sammanhanget pålitlige skalden och dryckesdokumentatören:
Blåsen i musikanter
Och var och en sin kallsup tag
Var en sin kallsup tag
- Bellman: Fredmans epistel n:o 82 ("Vila vid denna källa"), utgiven 1790

På svenska Wikipedia: Kallsup hade någon skrivit att snapsen ofta värmdes under vinterhalvåret. Det var en helt ny uppgift som jag utan tvekan raderade till förmån för den korrekta, att snapsen ofta blandades med kaffe eller annan varm dryck.

1 kommentar:

Björn Nilsson sa...

Intressant, man lär sig något nytt varje dag!

"Kylslagen" visste jag redan att det tillhör samma kategori med betydelseförändring. "Det är kylslaget idag" betyder numera att "det är ganska kallt idag". Men ursprungligen var det, enligt Östergrens Nusvensk ordbok (se 'kylslå') med huvudbetydelsen "Ta värsta kylan av, (svagt) värma, (upp)ljumma ...". Dagens betydelse (med exempel "Den lätta, kylslagna luften") anges som mindre vanlig. Men nu är det alltså tvärtom!