2016-06-30

Flyga under radarn

Någon klockren metod för att se vad som är nytt i språket finns inte. När det nya flyger in under radarn har det redan pågått ganska länge.
- Lars Melin: Få nyord fastnar i håven, Språktidningen januari 2014

Uttrycket "flyga under radarn" används sällan i någon annan betydelse än att vara dold. Jag är inte säker på hur det ska tolkas här, i självaste Språktidningen, men får intryck av att det syftar på att bli upptäckt. (På ett annat ställe i samma artikel används det med den korrekta betydelsen.)

Att flyga under radarn på riktigt innebär att man flyger i radarskugga. En sådan kan erhållas av berg och liknande eller av jordens rundning. Mindre ofta beror skuggan på att man är tillräckligt nära radarn. Att man där undviker att upptäckas behöver dock inte bero på "fysisk" radarskugga (att radarstrålen går ovanför ditt plan när du flyger riktigt lågt) utan kan även bero på att radar av tekniska skäl inte kan detektera hur närliggande mål som helst.

Forumet Skalman: Flyga under radar?
Wikipedia: Envelope (radar)

Bonus: Radarn ser längre än vad ögat gör. Det beror på att de olika strålarna böjs olika mycket i atmosfären.
I stället för att tala om räckvidd, talar man i dessa sammanhang om den optiska horisonten respektive radarhorisonten. På grund av de atmosfäriska förhållandena, ligger dessa något bortom den geometriska horisonten. Den optiska horisonten ligger normalt 7-8 % bortom och radarhorisonten c:a 15 % bortom, dvs radarn ser något längre än vad ögat gör.
 - BN Marin Elektronik: Hur fungerar en radar?

Lite hjälp för den som är nyfiken på att flyga under radarn, bokstavligt talat:
Från Wikipedia: Radar#Limiting factors.

1 kommentar:

AH sa...

Svårt att veta hur han tänkte då han skrev som han gjorde. Att han skriver "flyger in under radarn" istället för "flyger under radarn" skulle ju kunna bero på att han tänker "flyger in" som att det börjar synas från att ha varit dold. Dock heter det väl i sådana fall "dyker upp på radarn".