2016-06-02

Kvackarfilm

Erik Enby är en f.d. läkare som 2007 blev av med legitimationen sedan han bedrivit gravt kvack. Han hävdar bland mycket, mycket annat att cancer är svamp och går att bota med bikarbonat. I höstas var vi några skeptiker som hade det högst blandade nöjet att ta del av ex-läkarens förvirrade utläggningar där han jämförde hopklumpade blodkroppar med koagulerad mjölk och pekade på den påstådda cancer-svampkroppens mycel m.m. i bilder från hans ägandes mikroskop. En amatör, dilettant och galning som haft rätt att bedriva sin icke-vård på folk i behov av verklig vård; och som fortfarande gör det, nu utan legitimation.
Dr Enby behandlar alla typer av kroniska sjukdomar.
- Dr. [jojo] Erik Enby: Behandling

Börje Peratt är en bufflig förvillad och förvillare som bland andra hittepå-läror även försvarar Enbys tokerier. Han har viss bakgrund inom filmmediet. Nu har han gjort en hel långfilm (strax under två timmar) om mytomanen: Läkaren som vägrade ge upp. Den hade premiär i Stockholm häromveckan. Ikväll [den 2 juni 2016] visas den för första gången i Enbys hemstad Göteborg. Några lokala skeptiker är på plats. Det ska bli intressant.

Den nyfikne kunde följa Faktoider-sidan på Facebook där jag under kvällen lade ut blandade kommentarer om spektaklet. Här följer de i redigerad och kompletterad form.

*

Innan filmen börjar är vi några skeptiker som står utanför Bio Roy på Avenyn och småpratar. En och annan uppmärksammar oss och våra VoF-tröjor "Jag är skeptisk" men inte mer. Flera ansikten ur Göteborgs kvack- och knasbransch noteras, inte minst från det mångbelastade (från light-tokar till nazister) Cui Bono.

Föreställningen är förresten utsåld, tro't eller ej; Bio Roy rymmer 286 platser. En andra föreställning är inlagd. Men så är vi också i Erik Enbys hemstad.

Det är förresten passande att filmen visas på just Bio Roy. Gamla namnet Royal kunde inte användas p g a varumärkesskäl, men den fina neonskylten kunde inte plockas ner p g a någon sorts kulturhistoriskt skäl tror jag det var. Lösning: Man släckte två bokstäver. Det nya namnet Roy påminner även om Roy Andersson, den berömde filmaren från Göteborg som även är stark i förvillarsammanhang och anser att HIV är en laboratorieprodukt.

Det är en klar om än inte jättestor kvinnlig majoritet i publiken. Som förväntat, även om kvack är en relativt unisex del av pseudo-världen.

Två talare presenterar filmen: "kanske detta års viktigaste provokation". Få se om de kan hålla det.

Redan i början nämns Wikipedia. Peratt lade in en artikel om Erik Enby på svenska Wikipedia. Den togs bort, snabbt och utan åthävor, med hänvisning till att personen inte var tillräckligt känd. Eftersom Peratt tror att VoF styr svenska Wikipedia så hade han sitt scenario klart.

Men framför allt nämns Dan Larhammar, professor i molekylär cellbiologi m.m. och ordförande i VoF 1998-2004. Han har kallats in några gånger när media tagit upp Enby-fallet. Det tolkar Peratt som att Larhammar och VoF driver det hela.

Att VoF kan driva en sån här grej beror förresten på att vi, framställs det som, styr media, ansvarsnämnden (ungefär: svenska sjukvårdens domstol), polisen ...

Ett längre återberättande avsnitt med fokus på hans fru, som fick polio bara några månader efter att de träffats. Det var det som fick in Enby i medicinen, där han direkt gjorde revolutionerande upptäckter – talande nog, om än inte på det sätt Enby och Peratt tror.

Nu Ingemar Ljungqvist, aktiv på kvackartidningen 2000-talets Vetenskap. Han hörde talas om Enbys idéer men tänkte inte så mycket mer på dem. Men så besökte han en alternativ AIDS-konferens (sådana finns, precis som konferenser om kall fusion, Atlantis etc) i Amsterdam och fick där se motsvarande dillerier; det tog han som en bekräftelse.

Sture Blomberg är en alldeles riktig överläkare som tror på Enby, däremot inte på evolutionen. Spelar Galilei-kortet, inklusive myten om att kyrkans företrädare vägrade att titta på solfläckarna i Galileis teleskop.

Nu den obetalbara episoden från Sahlgrenska ... Enby ville ha blodprov från någon med en viss sjuka. Då knallade han in på Sahlgrenska, letade reda på sådan pat, tog ett blodprov och åkte hem. Till slut blev en läkare misstänksam, försökte stoppa Enby som rusade ut men greps. I Enbys version växte en omkullknuffad läkare till 4-5 som låste in vår hjälte, som icke desto mindre flydde och så när kom undan.

Den kullvälte läkaren Ragnar Hultborn är förnuftig och får säga några sanningens ord om Enbys förvillande, av någon anledning utan att framställas som en idiot. Enby fick för sig att Hultborn förföljde honom och hans revolutionerande läror. Enby får lätt för sig saker.

1994 hittade så Enby en etablerad forskare som trodde på honom. Halleluja! Och tog med honom till en riktig vetenskaplig kongress! Där deras framställning bemöttes med tystnad.

Detta ska verkligen påpekas: Filmen bygger på Enbys förvirrade sagor. En del avvikande meningar tas upp men det är ingen tvekan om vem som har sista ordet.

Och det här har jag visst inte nämnt: Enbys grundläggande grej är att han lägger blodprover och annat i sitt ljusmikroskop och omedelbart ser saker som ingen annan någonsin sett. Därav har han dragit slutsatser som att en rad sjukor beror på hopklumpade blodkroppar och att cancer är en svamp som botas med bakpulver.

Peratt vill väldigt gärna framstå som Janne Josefsson. Folk rings upp, telefonsamtalen spelas in och tas sedan med i filmen, så hårt klippta att Peratt framstår som lugn och sansad, alla andra som förvirrade höns.

När en studie nämns får vi se en artikel från en hemsida. Källan anges inte men det är förvillade, förvillande, förvirrade Newsvoice.

Ännu en bra läkare har ställt upp och tagits med: Mats Wahlgren, Karolinska. Han presenteras heller inte som en idiot.

Några patientberättelser från överlevande patienter.

Erik Enby ska ha haft 40 000 patienter. Med tanke på att uppgiften kommer från Erik Enby så utgår jag ifrån att den är åt skogen.

Mediciner som Enby skriver ut: Vitamin B, vitamin C, magnesium och framför allt korall. Bikarbonat är också finfint. Vid ett tillfälle nämns magneter i förbigående. En enkel slagning visade att Enby även föreskrivit magnetterapi, björkaska, antroposofernas värdelösa cancerpreparat Iscador och den svenska kvack-klassikern THX (källa Resultat över behandlingen - statistik över cancerbehandlade patienter hos Erik Enby, 2000-talets Vetenskap 1997:2).

Vet inte hur många gånger VoF nämns. Om det fanns folk i publiken som aldrig hört talas om föreningen tidigare så är det nu grundligt åtgärdat.

Filmens titel Läkaren som inte gav upp syftar för övrigt på att Enby tar sig an patienter hur nära döden som helst, vilket funkar som förklaring för en del besvärande dödsfall.

Invändningar mot deslegitimeringen (som det heter när läkarleg dras in) tas upp. Giltigheten i dessa är långt utanför mitt fack. Det hela framställs som ett klart justitiemord utfört av konspiratörer, men med tanke på filmens tendens i övrigt så känns det omöjligt att köpa den bilden. Vad får vi inte veta?

En jul kom polisen på besök hos Enby. De tog med sig dator, journaler, Enby m.m. Detta dramatiseras på ett så snyftigt och överdrivet sätt att det motverkar sitt syfte. (Vilket visserligen beror på tittarens sinnesstämning; vi är ändå i slutet av filmen.)... Så är 1:52 till ända. Ett utannonserat efterprat ställs av någon anledning in [de hade bara hyrt bion i två timmar]. Publiken strömmar ut i den lilla lobbyn där Henrik Enby säljer pappas bok Blod, mod och envishet, de flesta fortsätter ut på Avenyn. Några från VoF Göteborg delar ut foldrar om föreningen och pratar med folk; vårt genmäle efter en film som är nästan lika mycket mot VoF som om Enby.

Om det före filmen inte var många som lade märke till oss så är det annorlunda nu. Det är inte svårt att hitta folk som vill prata, så att säga. En del upprörda röster förekommer.

Det sista jag ser är en av kvällens i hård konkurrens underligaste syner: "Dr" Enbys vänner väntar med att ta ut honom från bion tills det är VoF-fritt utanför. Då lämnar vi platsen; man vill ju inte besvära folk i onödan.

*

För ytterligare bakgrund om vari det förvillande i Enbys verksamhet och Peratts argumentation ligger mer precist, se Dan Larhammar: Börje Peratts vinklade beskrivning av den deslegitimerade läkaren Erik Enby, VoF-bloggen den 20 juli 2015.

12 kommentarer:

Swedishsax sa...

Jaha, så den där rullen har blivit klar nu då. De hade väl hållit på ett tag.

För egen del finner jag Peratt rätt lätt att ignorera, ungefär med motiveringen (måhända alltför lättvindig) att vill folk hålla på och tjafsa chemtrails och big pharma och annat konspirationsnonsens för att finna något slags mening i sin tillvaro så låt dem hållas.

Men den där Enby är en otäck fan.

Jag är ledsen, men jag har ingen orsak att uttrycka mig mildare om det här kreaturet än så. Att lura mirakelmediciner på folk med allvarliga, livshotande, sjukdomar är långt bortanför vad ordet "oetiskt" kan täcka in. Det är vidrigt.

Och karln är i högsta grad medveten om exakt vad han gör och exakt hur långt han kan gå med sina lögner. Som den om doktor, till exempel.

Bara för att reda ut detta, för det är en sån sak det lätt kan bli diskussion om. "Doktor" är ingen skyddad yrkestitel. "Läkare" är det, så man får inte kalla sig läkare utan att ha läkarlegitimation, men doktor är rent formellt endast en akademisk examen. Att det ofta används som informell titel på läkare spelar ingen roll, och faktum är att man inte måste ha en doktorsexamen i medicin för att bli läkare (läkarlinjen ger inte med automatik någon akademisk doktorshatt).

Kollar man på Enbys självpublicerade CV ser man att han aldrig avlagt doktorsexamen. Licentiatexamen (snäppet under doktorsexamen i den akademiska hierarkin) 1973, i samband med att han "fullbordar medicinstudierna," vilket indikerar att han inte fortsatt studera senare; det står inte heller någon annanstans att han avlagt doktorsexamen vilket man skulle förvänta sig hitta i ett CV om så hade skett.

Så nej, Enby är ingen doktor. Men det är inte olagligt att kalla sig doktor utan att vara det, bara djupt oärligt.

Kollar man sedan lite mer på CV:t ser det lite lustigt ut här och där, och det är alldeles uppenbart att det är skrivet för att ge trovärdighet åt hans galenskaper. Det är särskilt två punkter från 1983 jag tänker på.

Först har han ingått sekretessavtal med ett företag rörande sin forskning. Ja, und...? Jag jobbar som konsult och jag har skrivit på ett otal sekretessavtal i mitt yrkesliv. Det säger bara att man kommit överens om att inte sprida information hur som helst och är snarare regel än undantag i rätt många branscher, särskilt sådana som jobbar med forskning.

Förekomsten av ett sekretessavtal säger ingenting om vad man kommit fram till under ett forskningsprojekt, det säger endast att man avtalat om sekretess. Det hade varit precis lika relevant att skriva "Ingick avtal med Sparbanken om lån och köpte ett hus."

Nästa punkt på CV:t är att etiska kommittén vid universitetet funnit en analys etiskt acceptabel. Det säger också bara precis vad det står -- att forskningen bedrivits på ett etiskt acceptabelt sätt. Det säger inte att resultaten var värda en spottstyver. All medicinsk forskning som har att göra med patienter, patientinformation, eller djur, måste genomgå etisk prövning. Så att säga att etiska kommittén sagt OK till ett forskningsprojekt är att säga att man följt de etiska reglerna, ingenting annat.

Att han tar upp två sådana icke-punkter i sitt CV visar tydligt att han bara är ute efter att ljuga utan att ljuga, att lura folk som inte förstår skillnaden mellan "sekretessavtal" och "revolutionära forskningsresultat", eller mellan "etiskt acceptabel" och "referentgranskad och befunnen vara en världssensation."

Det ligger med andra ord helt i linje med hans affärsidé: att krama pengar ur desparata, gärna döende, människor.

Hexmaster sa...

Intressanta poänger. Tack.

David sa...

Det har nu gått ut en efterlysning som lyder "Efterlysning!
Är det någon som fick bilder på de Vof anhängare som var med på filmvisningen så hör gärna av er. Detta är av stort intresse. Mvh." av en Basilio Domini på filmens diskussionssida. Vad försöker de åstadkomma med detta frågar man sig?

Hexmaster sa...

Tuffa sig? Mig hittar de på Wikipedia.

Brynolf sa...

Jag har reagerat på att de recenserar sin egen produktion på http://humanismkunskap.org/2016/05/26/premiaren-pa-borje-peratts-film-lakaren-som-vagrade-ge-upp/#comment-9627 Skrev ett försynt inlägg där jag ifrågasatte vanför men det har ännu inte publicerats. Inlägget kommer förmodligen heller aldrig att godkännas.

Anonym sa...

Jag har intrycket att en stor del av filmen är en snyfthistoria om Enbys gränslösa kärlek till sin poliosjuka fru och en undran inställer sig: Vrför i hela friden har Enby helt fastnat i cancer"forskning", varför satsade han inte allt krut för att finna bot mot Polio ?

mvh skeptiskelars

AH sa...

Gick in på filmens Imdb-sida och hittade följande godbit:

"Defamed and delicensed doctor tries to fight established medicine, science, law and common sense to try and change the world rather than admitting that he was wrong."

Gissar att det inte är någon text som Peratt har lagt dit.

Tycker annars det är lite lustigt hur dessa "alternativmedicinarna" alltid påstår att de vill bekämpa upphovet till sjukdomen snarare än symptomen. I min värld låter det som de borde tycka om vacciner, men av någon anledning verkar de utan undantag vara helt emot vacciner.

Swedishsax sa...

Det finns en sammanfattning också som "Börje Peratt" lagt in, och som skälver av patos men dessvärre också av så allvarliga språkfel att budskapet blir svårt att dechiffrera. Att han missbrukar IMDB:s tag-fält för att ytterligare hamra hem detta budskap förbättrar inte intrycket. (Det är för övrigt samma taktik som han använt för någon annan av sina filmer.)

Mot den bakgrunden är det inte helt omöjligt att det är han som har skrivit den inledande beskrivningen också, och då inte riktigt förstått vad den säger. Men det finns ett inlägg under Trivia som också är ett missbruk men som knappast kommer från Peratt, och risken finns att det utvecklar sig till fullt redigeringskrig. Men eftersom Peratt sannolikt inte har något insidesspår till IMDB och inte kan välja vad som publiceras där är frågan om han inte väljer att släppa det.

Brynolf sa...

Jag har påpekat detta för Börje samt att IMDb även slår fast att Enby felaktigt tituleras doktor. Peratt tackade för informationen och har visst redan varit inne och uppdaterat sidan. Om eller när det slår igenom är dock oklart. Han tackade mig och menade att det alltid finns människor som vill sabotera. Jag informerade inte Börje för att vara snäll, snarare för att påvisa den rådande uppfattningen hos den breda massan. Han kommer att få det kämpigt om han ska "rätta till" allt som skrivs om Enby och filmen om honom.

Swedishsax sa...

Nu har han fixat den korta beskrivningen också. Bedrövlig engelska, men budskapet når fram. Och det verkar även stämma bättre med vad filmen faktiskt innehåller. Kanske någon som sett filmen skulle gå in och skriva en recension.....? :)

AH sa...

Ser att Peratt håller på att klippa ihop en dokumentär om VoF. I följande artikel:

http://newsvoice.se/2016/06/30/dr-enby-utsatt-for-en-klassisk-sammansvarjning-som-i-en-hollywood-film/

Hittade jag i alla fall följande citat:
"I slutet av sommaren har en dokumentär om VoF premiär."

Visserligen är det möjligt att det är någon han känner som håller på att göra den, men känslan är att det handlar om överblivet material från "dokumentären" om Enby.

Sedan till en annan sak som har mer med det här blogginlägget att göra. Surfade runt på ett antal plattformar i gänget runt Peratt. Även de har uppmärksammat er närvaro:

http://humanismkunskap.org/2016/06/04/humanism-kunskap-bakom-lakaren-som-vagrade-ge-upp/

Ni från VoF som såg filmen framställs där som mer eller mindre Dan Larhammars privata armé, då han själv var allt för feg för att möta Peratt i en intervju. Ni verkar dessutom ha förstört deras yttrandefrihet och mötesfrihet. Ibland undrar jag om folk som klagar på sådant vet att vi har dessa rättigheter i förhållande till staten, inte gentemot enskilda individer. Dock finns det så klart lagar vad enskilda individer har rätt att göra för att störa andras rättigheter till yttrandefrihet och mötesfrihet. Sedan, med tanke på den oerhörda makt ni verkar ha enligt Peratts gäng, så kan man väl kanske säga att det är ni som är staten.

AH sa...

Lyssnade på P3 dokumentärs senaste avsnitt om en viss Elis Sandberg och hans THX (ej att förväxlas med standarden som Lucasfilm tog fram, utan ett preparat gjort på kalvbräss):

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/894840?programid=2519

Känns som det finns många likheter med Enbys historia. Båda verkar mena på att de kan bota alla de möjliga sjukdomar. Då myndigheterna ifrågasätter dem, så kommer en arme av deras respektive anhängare för att försvara dem. Även i Sandbergs fall verkar sonen ha satsat på att föra faderns läror vidare. En skillnad mellan de två fallen är dock att i Sandbergs fall skapades ett hål i lagen för att inte stöta sig med hans anhängare. De skapade beteckningen naturmedicin som innebär att preparatet är ofarligt i sig, men verkningslöst.