2016-06-05

Radaränglar: Från UFO till IFO

This interpretation of certain manifestations on a radar screen as UFO activity is a transmissible concept. Ambiguous stimuli which before received different interpretation (radar 'angels' for instance) are now interpreted as UFOs.
- Ron Westrum: "Social Intelligence about Anomalies: The Case of UFOs", Social Studies of Science (augusti 1977)

Att jag börjar med att citera Westrum är även för egen del, då hans artikel tar upp många frågor inom pseudovärlden och jag förr eller senare tänker läsa hela artikeln. Men nu är det så kallade radaränglar frågan gäller. Det är oklart om han anser att fenomenet fortfarande var oförklarat 1977 eller om det bara fått ett nytt namn.

Vad är då "radaränglar"? Enkelt uttryckt: Radarekon som man inte kan förklara.
Late on the night of 20 March 1941, while the threat of German invasion remained, RAF Fighter Command was placed on red alert when its radar chain reported an attack on Britain’s south coast. Up to five separate stations could "see" a massive formation of blips moving slowly across the channel precisely as would be expected if a massive night raid by German bombers was imminent. As tension grew the blips approached from the direction of the Cherbourg peninsula in France until within 40 miles of the Dorset coast. At RAF Worth they lingered on the radar picture for two hours and appeared to change from massed groups to single echoes which then faded out.
- Dr David Clarke: Radar Angels, Fortean Times 195 (2005)

Mitt under blitzen satt radaroperatörerna på helspänn. När man så fick ekon som såg nog så hotfulla ut men som åtminstone inte kom från några flygplan så blev man förvirrade. Justeringar av prylarna gav inget resultat. En hypotes som var lätt att ta till var att det rörde sig om tysk radarstörning. Eller kanske ett meteorologiskt fenomen? Eller fåglar? Men som den ansvarige Sir Edward Fennessy förklarade så var de för upptagna med att utkämpa ett krig för att utforska fenomenet närmare.

Ett helt annorlunda förslag som lades fram var att det kanske rörde sig om Storbritanniens skyddsänglar. Det var uppenbart kalkerat på första världskrigets berömda Änglarna vid Mons. Även om väl knappast någon tog det på lika stort allvar så satte sig termen; radar angels blev en internationell teknisk beteckning på oförklarade radarblippar.

Efter kriget utvecklades tekniken rejält. Systemen blev mycket bättre, avancerade och viktiga. Men radaränglarna blev man inte av med. Då och då skickades plan upp mot suspekta besökare som inte materialiserades. I det kalla kriget visste man aldrig vad sådant kunde leda till. Problemet måste lösas.
High-power centimetric radar at times records random scatterings and occasionally dense displays of small blobs of echo, which have been called radar 'angels'. As output powers have increased, these displays have come to present an inconvenience, at times approaching a hazard, on airfield-control radars. They have been widely believed to be of meteorological origin, by reflexion or refraction of energy from atmospheric discontinuities, but no meteorological theory so far proposed has managed to explain all their observed properties.
- W. G. Harper (1958)

Alla hypoteserna hade sina svagheter. Vad fåglarna beträffar var så gav en fågel ett så obetydligt eko att det inte på något sätt kunde förväxlas med ett flygplan. Ornitologer som satts in i problematiken och trodde på fågelförklaringen, inte minst för att de själva använde radar för att kartlägga flyttfåglar, hade svårt att övertala ledarskapet. Men beläggen ansamlades till deras fördel.

Det ska sägas att radar är analog och "skräpig" teknik. Skärmarna är fulla med blandade ekon där det är allt annat än självklart vad som är vad. Jag gissar att ett jämförbart exempel är sjukvårdens ultraljud, som väl fler av oss kommer i kontakt med än flygradar: Att i denna oformliga gröt av brus, skuggor och blobbar säga vad som är en njure, en tumör, ett foster, matrester eller skräp på linsen, det är inget man gör utan vidare.

Harpers artikel igen, nu med den avslöjande rubriken utsatt:
It is shown that these properties can be satisfactorily explained on the assumption that the echoes are received from birds on migration. The directions of movement recorded over several years at East Hill are in good agreement with known migration movements in south-east England, mainly eastward and north-eastward in spring, southward and westward in autumn, and the seasonal distribution and flight speeds are shown to fit this explanation. Visual confirmation has also been obtained. With a telescope mounted on the aerial of a target-tracking radar, small flocks of birds have been seen when the radar was tracking angel echoes, and it was clear that the radar was following their flight.
- W. G. Harper: Detection of bird migration by centimetric [avseende våglängden] radar – a Cause of Radar 'Angels',Proceedings of the Royal Society of London. Series B, Biological Sciences, (24 december [utgiven på julafton?] 1958)
Further independent evidence arrived in 1959 when staff working with Marconi’s experimental L-band radar at Chelmsford in Essex reported strange "ring angels" on their screens. These began at dawn as a point echo and then expanded to form a perfect ring followed by further concentric rings which had "precisely the same appearance as the ripples on a pond expanding from a point of disturbance." The ripples were visible to a height of 2,000 feet and it was suspected they might have been caused by pockets of warm air rising from factories or mill chimneys. However, when teams were sent to find the origin point of the rings they could see nothing except open countryside. Then it was noticed that one copse of trees appeared to be covered with starlings. As the scientists watched, at the break of dawn a mass of birds suddenly and silently flew away from the trees in equal directions before arriving at another outer layer of trees. From there they again took off as if in response to an invisible command. These observations, added to the results of Fighter Command’s study, led the RAF to conclude that most "angel" echoes on radar were caused by birds.
- David Clarke

Så blev ett UFO till ett IFO. Blev världen lite tråkigare då? Bara om man är mer fascinerad av sådant man inte vet än av sådant man vet.

Inga kommentarer: