2016-06-22

Klokare än Hans

Kloke Hans, Kluger Hans, är en klassisk episod i förvillandets historia. Ifall någon missat: Efter sekelskiftet 1900 upptäcktes en häst som uppvisade för sin art absolut enastående intellektuella förmågor. Medelst skrapande med hoven eller huvudrörelser kommunicerade han färdigheter i de fyra räknesätten, stavning, musik och annat som folk fick för sig att fråga om. Hur gick det till? Det var inte helt lätt att avslöja. Men en avslöjande detalj var att han bara gav rätt svar när någon annan kände till svaret. Om man gav honom två skyltar med tal att addera och ingen annan fick se dem, så tappade han sin underbara förmåga.

- Ur "A Reasoning Horse": The Ranch (Seattle, Wa.) 15 oktober 1904

Så småningom fann man svaret: Små kroppsrörelser hos frågeställaren visade Hans när han skulle börja skrapa med hoven (när frågan ställts), och när han skulle sluta (när han kommit fram till rätt summa, eller vad frågan nu gällde). Det var inte frågan om inlärda tecken utan ofrivilliga; frågeställaren behövde inte vara ägaren, Wilhelm von Osten, utan kunde vara vem som helst. Typiskt nog trodde han inte på den rationella förklaringen, och typiskt nog fortsatte han att visa upp Hans. Förmodligen (tror åtminstone jag) var han övertygad om att Hans verkligen hade de tillskrivna förmågorna.

Wikipedia: Clever Hans

En omständighet som kan vara värd att begrunda är att von Osten tydligen inte tog betalt för uppvisningarna. Annars lyfts alltid pengar fram som förvillarnas främsta, om inte enda, drivkraft; det är det enda motiv någon behöver, kan tänka, för att idka vanföreställningar.

Hans avled 1916. Omkring tio år senare började det pratas om en häst som, såvitt man kunde förstå, inte bara hade mänskliga intellektuella förmågor, utan även övermänskliga, för att inte säga övernaturliga!

Här ser vi Lady Wonder i sitt stall i Richmond, Virginia. Som synes har hon fått en specialgjord skrivmaskin som underlättade kommunicerandet avsevärt. Med denna kunde hon lösa uppgifter såväl på Hans-nivå som betydligt högre. Som den gången polisen kom på besök:
He asked the horse, "Lady, do you know why I came". Lady Wonder nosed the blocks and spelled out YES.
He then asked in a nervous voice, "Lady Wonder, how shall I go about it?” Lady Wonder then nosed the letters WORK.
The police officer then asked in a begging tone, "I am sorry Lady for asking so many questions, but please tell me where the robbers are at present".
The horse touched the letters C.H.I for Chicago. It could not complete the word because the letter C would have to be used twice, which meant Mrs. Fonda would have to move the block C in its original position. She made it a practice never to come in front of the horse during performance.
The police officer then turned to the horse and said, "Thank you Lady. You have been of great help to me".
- Abraham Kovoor's Case Diary: Lady Wonder: A Mind-Reading Horse!

"Mrs Fonda" var Claudia D. Fonda. Hon var alltid på plats när undermärren utfrågades ...

En omständighet som kan vara värd att begrunda är att Lady Wonder som sagt utförde sina trick långt efter Kloke Hans. Det fallet hade studerats och förklarats tillfredsställande. Ändå kunde en rad "begåvade" djur lanseras som vore de på riktigt, som om Hans aldrig debunkats. Utöver Lady Wonder kan man slå upp hästarna i Eberfeld, med många fler exempel.

En annan omständighet som kan vara värd att begrunda är att Mrs Fonda tog betalt. Tre frågor för en dollar är ett prisexempel som ges. En skattning som citeras överallt där Lady Wonder tas upp är att hon under sin karriär fick sisådär 150 000 besökare.


Wikipedia: Lady Wonder

Inga kommentarer: