2016-06-17

Använd inte korsvimplar

Den svenska flaggan! Inga frågor på den.

Och här har vi en svensk vimpel. Notera att det blåa fältet ska vara uppåt. Vimpeln har ett symbolvärde åt samma håll som flaggan men inte riktigt ("ersätter aldrig svensk flagga"), och kan därför hanteras något friare. T.ex. kan den vara uppe även nattetid, vilket aldrig kommer på fråga för flaggan.
Vimpeln är avsedd att pryda flaggstången då flaggning inte sker och får vara hissad dygnet runt.
- Riksarkivet: Vimpel

Vad har vi då här? Med vimpelns form men flaggans kors ... Jo, det är en så kallad korsvimpel. Den gillar Riksarkivet, som tydligen har viss tyngd i den här sortens frågor, inte alls:
En s.k. korsvimpel är inte godkänd och är även historisk felaktig – avstå från användning.
- Ibid.

När korsvimplarna började dyka upp vet jag inte. Givet tillräckligt många sekler, generationer eller måhända bara år lär den accepteras av Riksarkiv, försvar m.fl. på samma sätt som av folk i gemen.

2 kommentarer:

Familjen Riis sa...

Vad är tabu med korsvimpel . Har sökt men får inga vettiga svar bla. I Riksarkivet. Det blir bara politiskt svammel. Har det med någon form av gammal Svensk rasdiskriminerande göra. Har läst en del att denna typ av vimpel var vanlig på gamla Svenska örlagsbåtar.
Finns det någon historie kunnig som kan tala om bakgrunden till att det inte är ok. Med korsvimpeln.
Mvh. Conny

Amatörflaggentusiast sa...

Så vitt jag förstår har misstron mot korsvimpeln mer att göra med svensk kulturhistoria än någon annan anledning.

Som Riksarkivet nämner har korsvimpeln inte mycket till historisk grund, utan är mer av ett fenomen som uppstått på senare. Den vimpel som har starkare historisk anknytning, och därför officiellt rekommenderas, är den med ett övre blått och ett undre gult band.

Så användningen av korsvimpeln skulle skulle kunna jämföras med att, istället för att använda svenska flaggan, flagga med symbolen Tre Kronor eller ett lejon från vapenskölden. På sätt och vis är det fortfarande ett användande av nationella symboler, fast i lite fel sammanhang.

Det är nog därför det ibland riktas en del irritation mot korsvimpel, eftersom många ser den som ett vanärande mot landets kultur och traditioner.

Hoppas det hjälpte med att klarna upp saker och ting lite!