2016-04-01

Sockerberoende i Metro

Socker-Bitten i Metro..? På löpsedeln!? ... Som "expert"!?!
Att vara beroende av socker är precis samma sak som att vara beroende av alkohol eller andra droger.
- Experten: Så blir du av med ditt sockerberoende, Metro 29 mars 2016

Vad ska man säga om det? Här är ett exempel:
Hejsan Metro! Jag reagerade på den artikel ni publicerade 29/3-16 angående sockerberoende. Där presenterar ni idéen med sockerberoende som något både självklart och okontroversiellt och omnämner Bitten Jonsson som auktoritet och expert i ämnet. I själva verket så är sockerberoende högst kontroversiellt och något som experter på beroende inte är överens ens existerar. I praktiken så är det i stort sett endast Bitten Jonsson som hävdar det. Landstingen t ex anser inte att sockerberoende är att jämföra med andra beroenden och anses av dem inte vara ett sjukdomstillstånd.

Och vad gäller Bitten Jonsson själv så kan man diskutera huruvida man kan kalla henne expert. Hon är utbildad sjuksköterska och har visserligen arbetat med beroendebehandling under många år. Men utöver det så begränsas hennes "expertis" till personligt tyckande och hennes åsikter i frågan delas av mycket få inom forskarvärlden.

Som artikeln står nu så bidrar den mest med att sprida ovetenskapliga myter och är på intet sätt till hjälp för de med problem av den art som Bitten Jonsson och hennes följare anser beror på sockerberoende, utan kan tvärtom vara direkt skadlig.
- Anders Gustafssons kommentar till Metro, återgiven här eftersom den säger det mesta

I övrigt tog jag upp frågan om sockerberoende i bloggposten Socker är knark, efter en Cui Bono-föreläsning med Kicki Käller, en av Jonssons hängivna lärjungar. Frågan om sockerberoendets realitet kan jag fortfarande inte uttala mig om men 1) den är definitivt inte okontroversiell och 2) folk som Jonsson och Käller är definitivt långt ute och cyklar.

Den som vill försäkra sig om den saken kan, under eget ansvar, ta del av "expertisen" på Bittens Addiction.

Men om ni på Metro är nyfikna på tvärsäkra experter som uttalar sig i spännande frågor så finns det massor av sådana, organiserade i sällskap som heter saker som Vaken.se eller Cui Bono, eller för den delen oorganiserade i kommentarsfält lite varstans.

Inga kommentarer: