2016-04-15

440 Hz-konspirationen

Vatten utsatt för olika toner. Det enda som är glasklart är att den som ser bildparet förväntas inse att A432 är grejen, A440 skit.

Vad är ett A? Inte bokstaven utan tonen? Idag är ettstrukna A standardiserad till 440 Hz, A440 som det betecknas. Men vi pratar inte fysik utan musik, och folk har i olika tider, på olika platser och efter olika smak använt värden som varierat en hel del. (Örat är tydligen mycket mer känsligt för skillnaderna mellan toner än de exakta frekvenserna; det går inte att variera förhållandet mellan oktaver eller ackord särskilt mycket innan det låter skrutt.) Eftersom A är utgångspunkten när man stämmer instrument så innebär även en liten justering av värdet att man får stämma om hela instrumentet, liksom alla andra instrument som det ska användas tillsammans med. Det innebär att när vi lyssnar på ett klassiskt stycke idag så behöver vi inte höra samma musik som publiken för 200, 300 eller 400 år sedan hörde. Det påverkar naturligtvis även sången. Eftersom den musikaliska smaken gått mot högre och högre toner så behöver exempelvis en sopran idag klara av betydligt högre register än hennes tidigare kolleger för att sjunga samma sång.

Man hade satt andra standarder tidigare som följdes i olika grad men från 1920-talet blev A440 allt vanligare. Internationella standardorganisationen ISO lade 1955 fram standarden ISO 16 enligt vilken A skulle vara på 440 Hz. Det är förvisso ingen lag eller så, och många använder andra värden för att de känner för det.

Och så finns det de som ser en långt djupare innebörd i det hela ...

Enligt de tänkare som yrat fram denna ovanligt bisarra konspirationsteori är A440 fel. Den är "disharmonisk" och "obalanserad", jämfört med en tänkt fundamental mänsklig eller rentav universell frekvens som ska vara den "rätta" (A432 är det vanligaste alternativet). Att lyssna på musik stämd med A440 gör oss, enligt konspirationsteorin, i längden stressade och aggressiva. Eftersom musik finns överallt så är A440 ett sofistikerat sätt att jävlas med hela mänskligheten och kontrollera oss.

Om nazisterna är inblandade? Klart att nazisterna är inblandade.
Efter att många länder inkl. Frankrike (från 1859) och Sverige (från 1873) fram till Andra världskriget hållit fast vid en kompromissnivå på 435 Hz, var den nazisternas kulturminister Göbbels som drog upp stämningen till 440 Hz för tyska institutioner. På uppmaning av Berlinradion hölls ISO-konferensen London 1939 och lade fast 440 Hz emot många andra länders ställningstaganden. Det är således helt klart att nazisterna stödde den högre stämningen.
 - LaRoucherörelsen i Sverige EAP: SvD stöder musikens omstämning till A432 med förtal av EAP, 23 mars 2013 (Europeiska Arbetarpartiet EAP är en ökänd sekt med ärketoken Lyndon LaRouche som guru)


RationalWiki: A440
Wikipedia: A440

1 kommentar:

Anonym sa...

Blåsorkestrar stämmer ofta på 442 eller 444, men där är det ju lättare att stämma om instrumenten. Det är lite mera jobb med ett piano eller en harpa.