2016-04-06

Skolskjutning

skjutkonst (bland annat såsom ett led i skjututbildning ingående) enskild eller pjäsvis utförd skjutning med skarp ammunition (i fråga om skjutning till lands utförd på skjutbana eller skjutfält) med i förväg kända mål och avstånd (motsatt: fältskjutning och stridsskjutning)
- SAOB: SKOL-SKJUTNING (förtydligande utskriven)

SAOB:s enda och inte helt färska (utgiven 1972) definition av ordet skolskjutning avser övningskjutning, som regel utförd på skjutbana under mycket ordnade förhållanden. När det ska bli lite mer realistiskt blir det frågan om fältskjutning eller stridsskjutning (i militära sammanhang kan modernare och precisare termer användas). Dessa kan utföras i vanlig terräng där skytten inte känner till mål och/eller avstånd på förhand, skjuter under tidspress, och vad andra komplikationer man nu tänker ut. Sådant kan man ägna sig åt när man fått kläm på grunderna. När man är klar med skolskjutandet, så att säga.

Som beteckning för skottlossningar på skolor har ordet använts sedan åtminstone 1990-talet, även innan den school shooting – i denna bemärkelse är det ett översättningslån – på Columbine High School i april 1999 som gjorde företeelsen känd. Företeelsen är dock äldre än så, jämför till exempel University of Texas i Austin 1966 då 16 dödades och 32 sårades.

Eftersom den äldre betydelsen närmast är en fackterm verkar myntandet av den senare inte ha stött på några särskilda hinder. Beteckningen har heller inte använts inom civilt sportskytte sedan åtminstone 1980-talet, som här i Frösunda Hembygdsförenings kvartalstidskrift Sockenstrunt, nr 1/1984. Arrangemang som ”SM i skolskjutning” ägnade man sig åt långt innan det blev någon risk för besvärliga sammanblandningar.

4 kommentarer:

Anonym sa...

En pistolskytt jag kände litet på slutet av 80-talet använde termerna "banskjutning" och "praktisk skjutning". Han berättade att det sista namnet var valt eftersom alternativet "stridsskjutning" bedömdes kunna förvärra litet image-problem som pistolskyttar hade i Sverige.

Hur som helst ifall du är orolig för att ordet "skolskjutning" skall missförstås (exempelvis av övervakningsdatorer som lyssnar efter nyckelord) kan du säga "banskjutning" -termen kan knappast missförstås även av den som inte känner till den.

Sensemaker

Joakim E sa...

Tävlingsgrenen (åtminstone i pistolsammanhang) har till och med bytt namn en gång till: nu talar man om "precisionsskjutning", till skillnad från andra grenar som också skjuts på bana. Det är en nationell gren, men i princip identisk med precisionsmomentet i internationell grov- och sportpistol, som också innefattar ett duellmoment ...

... och för den som nu undrade: ja, även detta har bytt namn. "Snabbskjutningsmoment" heter det nu. Tavlan har bytt form många gånger, från den ursprungliga omisskännliga människoformen (ungefär det militärerna kallar en "helfigur") till dagens som är lika cirkulär som precisionstavlan, om än mer förlåtande poängmässigt. Men "duell" lever kvar i allra högsta grad bland skyttarna. Tavlan är fortfarande uppdykande och måste bekämpas inom tre sekunder. Men den har aldrig skjutit tillbaka!

Att faktisk duellering, med vaxkulor och rejäla skyddskläder, faktiskt varit en olympisk uppvisningssport en gång är en annan historia. Då får vi gå nästan 30 år innan Svenska Pistolskytteförbundet bildades.

Anonym sa...

Där ser man. Lev och lär.

Sensemaker

Hexmaster sa...

Haha! Olympisk paintball 1908! Där har vi en kommande bloggpost, sanna mina ord. Tack för tipset!