2016-04-19

Dragnaglar och andra spikar

Ordet nagel är mycket gammalt, och betydelsen fingernagel verkar vara den ursprungliga (logiskt nog då ju kroppsdelar är oss närmast, bokstavligt talat). En annan betydelse, som det haft fram tills alldeles nyss (relativt sett) i svenskan, är spik: jämför begrepp som fastnagla = fastspikad, eller något av de många språk där ordet fortfarande har båda betydelserna, som engelska nail eller tyska Nagel. En dragnagel eller dragspik var och är en större spik.

På 1870-talet finns belägg för dragnaglar som är supar. Förekomster av citationstecken och ”s.k.” indikerar att skribenterna ansåg att orden var slangbetonade eller liknande. De kan naturligtvis ändå ha varit etablerade och allmänt förstådda. Dessutom framgår det märkvärdigt ofta av sammanhanget att man talar om sprit när man talar om sprit.
... Just som de woro som bäst i farten med att taga sig en ”dragnagel,” kom hustru Jonson och tog buteljen ifrån dem.
- Tidningen Kalmar (1874)

Vad har då spik, vare sig det är en stor dragnagel eller en liten nubbe, att göra med sprit? Ett förslag är att det syftar till talesättet ”spik i kistan”. Det som idag väl endast används om den "sista spiken i kistan” avsåg tidigare något som bidrog till döden.
Om det slagit en och annan nubb i min likkista? I det fallet var Geijerska recensionen en dragspik.
- Atterbom (1838)

En dragnagel var inte bara en större spik, utan hade även det tacksamma ordet drag- i sig: gissningsvis syftas på en spik som man blev dragen av.

En annan spik är spiken i "spik nykter", spiksäker och det ursprungliga spikrak: ”spik” som förstärkning.

1 kommentar:

MartinL sa...

Ytterligare en intressant variant är ju "varnagel", som i "varning". Från Wiktionary: "Av fornsvenska varnaghle. Av war i betydelsen ”beskyddande” (jämför värja, gårdvar och försvara), och nagel i betydelsen ”spik”. Alltså ”spik som skyddar”. "