2012-11-16

Kommunikationsplan (SD)

Kommunikation via sociala medier

Twitter, facebook och andra så kallade sociala medier kan vara ett mycket bra verktyg för partiet för att nå ut både till väljare och till makthavare inom såväl media som politik. Detta kan ske samordnat och enligt en given plan, som till exempel under tillfälliga kampanjer som partiet driver. Sådana aktiviteter skall följa denna kommunikationsplans allmänna riktning avseende värden, begrepp, tonläge, grafik och så vidare.

- Ur Sverigedemokraternas kommunikationsplan 2014, Vem talar vi till? [PDF]

I partiets kommunikationsplan, presenterad i oktober 2012, illustreras nyttjandet av sociala medier med deras dåvarande ekonomisk-politiske talesman Erik Almqvist.

Särskilt i ljuset av de senaste dagarnas "nyheter" - en ledande Sverigedemokrat, rasist? nämen? - framstår åtskilliga delar av kommunikationsplanen i ett förunderligt ljus. Rekommenderad läsning.


Men när den "nationella revolutionen" väl var genomförd, var de en generande black om foten för landets nya etablissemang...

 - Från bloggposten Brunskjortor, postad 21 september 2010

1 kommentar:

Kurt sa...

Samordnat, enligt en given plan ger de sig ut på stan med järnrören.