2011-04-20

Tredje rikets myterTredje rikets myter utgör ett väsentligt tillskott till den rika floran av litteratur om Nazityskland och andra världskriget. På sitt karakteristiskt nitiska sätt sopar faktoidjägaren Olausson undan vanföreställningar och myter och skapar en ny, bättre förståelse för den stora myt som var Hitlers Tredje rike.
- Ur förlagets presentation

Riktigt så där skulle ju inte jag uttrycka mig. Men säljtexter är bara ett område där försiktiga författare kan ha nytta av framfusigare förlag ...

Den här boken var oväntat intressant att skriva. Den började som sin rubrik, ett tema som från ett mycket stort område (faktoider, aktuella nu och/eller då) blev en delmängd lämplig att göra en bok av. Men snart insåg jag det som jag skriver i förordet: "Titeln Tredje rikets myter är något av en tautologi – Tredje riket var myter." Ett komplett verk skulle i praktiken utgöra en komplett kartläggning av ämnet, såväl dess historia som pseudohistoria. Och trots att jag ingalunda var någon nybörjare på ämnet så var det ingen brist på överraskningar.

Utgivningsdagen är f.n. satt till den 14 september, strax före bokmässan.Omslagsförslaget ovan har högerställd Reichsadler. I utgivet skick kommer det att få en vänsterställd Parteiadler. Det gick lite snabbt i vändningen när svastikan blev en sauvastika. Men det påverkar enbart digitala exemplar, i trycket kommer naturligtvis omslaget att bli korrekt. Fattas bara. :-)

7 kommentarer:

JollyRoger sa...

Var dagens datum en tillfällighet?

Hexmaster sa...

Ja. (Och det är alldeles sant.) Skeptikerpodden fick "scoopet" och den lades ut igår. Så det beror inte på att Harold Lloyd, Kai Siegbahn eller Björn Skifs fyller idag. Eller någon annan.

JollyRoger sa...

Jag tror dig. Vilken hemsk värld vi skulle ha utan tillfälligheter.

Lena Synnerholm sa...

Det håller jag verkligen med om! Men vad menar Peter med, att Nazi-Tyskland VAR myter? Kan du förklara det lite närmare?

Creutz sa...

Åh, den ser jag fram emot att läsa. Ytterligt viktigt perspektiv på Tredje riket.

Hexmaster sa...

Jag menade det jag skrev ovan. Deras myter var inte enbart kuriösa fotnoter utan utgjorde även grundteman. Skulle man avhandla allt i den stilen ordentligt så skulle det bli en encyklopedi om såväl Tredje riket 1933-1945 som en massa m.e.m. relaterade kringfrågor från senare delen av 1800-talet till idag.

Boken blir snäppet tjockare än Fler faktoider. Den hade utan vidare kunnat bli dubbelt så tjock. Det har även varit märkvärdigt god tillgång på material som inte stötts och blötts till leda i andra böcker, kolorerad populärvetenskaplig press eller Hitler Channel, till skillnad från vad man kan tro. (Jfr Krigsdokumentär 1 A, vars bakgrund ni nu känner till.)

Hexmaster sa...

Kom just på ännu ett sammanträffande, ty det är just vad det är att temat för Bokmässan 2011 (boken ges ut veckan innan) är tyskspråkig litteratur.