2011-04-19

Om erfarenhet

... In good air they stand out at times with startling abruptness. I say this after having had twelve years' experience in the subject - almost entitling one to an opinion equal to that of critics who have had none at all.

- Percival Lowell, Mars as the abode of life (Macmillan 1908), sid 147

Ett vanligt argument mot kritiker av pseudovetenskap är att de har mycket mindre erfarenhet än utövarna, och därför enbart ska hålla käft om saker de inte begriper sig på. Vare sig det gäller homeopati, astrologi, andeprat ... Eller kanaler på Mars.

Då blir det som när kejsaren vände sig till det lilla barnet och frågade "Vad har du för kvalifikationer som skräddare?" (Om ni inte minns den vändningen så är det inte lönt att säga emot mig.)

5 kommentarer:

Lena Synnerholm sa...

Av det här kan man dra slutsatsen, att det inte räcker med erfarenhet. Man måste ha ett kritiskt sinne också!

Anonym sa...

Det användes för försvar av slaveri och senare apartheid också. Vad vet ni om slavar och slaveri? Vad vet ni om vårt samhälle? Vad vet ni om våra svarta?

Sensemaker

Lena Synnerholm sa...

Apartheidsystemet var ett slavsamhälles politik, direkt projicerat på ett industrisamhälle. Eller åtminstone ett samhälle, som var mer industriellt än agrarlt. Det var förstås dömt att misslyckas. Antirasismen bygger på insikten, att olika folkgrupper inte är väsenskilda. Dom medfödda skillnader som finns, är strikt individuella. Men det viktigaste i sammanhanget är, hur ingen människa vill bli behandlad. Ingen människa vill bli straffad för något, som hon vet inte är hennes fel. Ingen vill bli hunsad, förnedrad eller behandlad som skit. Det är därför människorätt existerar, och är till för alla folkgrupper. Ursäkta om jag låter ilsken, men jag stör mej verkligen, på den typen av argument.

Anonym sa...

Lena: Nu menade nog inte Sensemaker att argumentera på det sättet, om du uppfattade det så?

Lena Synnerholm sa...

Jag vill inte att sprickkrukor, ska förbli oemotsagda. Det gäller även om man bara refererar, till folk man inte håller med.