2011-04-15

Saker som ser ut som andra sakerNär man stöter på sånt här i sten, så ser man givetvis genast vad det är. En vackert fossiliserad växt, såklart. Månne man rentav vågar sig på en artbestämning: kan det vara någon sorts ljung i miniatyr? (Skalan på bilden är i mm.)

Men det är det inte. Just detta är manganoxid som bildat så kallade dendriter, trädformade strukturer.

Man kan fråga sig hur exempelvis Richard Hoover skulle ha reagerat om han hittat sådana icke-organiska spår på Mars? Han fick tidigare i år James Randis pris Pigasus, sedan han vid upprepade tillfällen kungjort att han hittat spår av mikroskopiskt liv som visat sig vara något annat. (Insatta kommentarer från Phil Plait på Bad Astronomy.)

En som för mycket, mycket längesedan passerade gränsen för utmärkelsen är Joseph P. Skipper. Han driver sajten Mars Anomaly Research där han beskriver skogar och sjöar på Mars, fejkade månlandningar, mystiska bilder från Antarktis och havets botten (i Google Earth), och tusen andra spännande trådar. Allt motarbetas och tystas ner av makten och myndigheterna, såklart. Som vanligt. (Skipper är en galning på gång.)


På tal om saker som ser ut som andra saker: Stenansikten med den snitsigaste pareidoli jag hittills sett.

Inga kommentarer: