2011-04-23

De sista påvarna

Sankt Malachia, eller Máel Máedóc Ua Morgair som han hette hemma på Irland, var ärkebiskop i Armagh på 1100-talet. Under ett besök i Rom fick han en sorts vision av alla påvar, från den samtide Celestinus II och ända till slutet: korta, kryptiska meningar, en per påve. Han skrev ner alltihop, och texten låg sedan bortglömd någonstans fram till 1590-talet då den upptäcktes och gavs ut.

Eller hur det nu gick till. Eftersom den märkvärdiga uppenbarelsen inte finns så mycket som antydd någonstans före 1595 har många misstänkt att den är en förfalskning. Den är under alla förhållanden över fyrahundra år gammal, och listar som sagt påvar ända fram till våra dagar. Beträffande förfluten tid har vi gott om information att jämföra med, varför det sällan är svårt att hitta häpnadsväckande samband. För förutsägelser fungerar de sämre; som alla spågubbar vet är framtiden det svåraste att förutspå.

Johannes Paulus II är nummer 110 i listan och betecknas De labore solis, ordagrant "av solens arbete" vilket är ett vanligt sätt att skriva "solförmörkelse". Den förstnämnda tolkningen kan passas in på det faktum att Karol Wojtyła var född några mil utanför Krakow, där Kopernikus utförde sitt heliocentriska arbete. Den andra passar än bättre in på en partiell solförmörkelse som inträffade på hans födelsedag, den 18 maj 1920, över Indiska oceanen. Eller så finns det en mängd andra tolkningar som inbegriper solen, ljus och relaterat.

Benedictus XVI betecknas Gloria olivae, "olivens ära". Benediktinerorden har en olivkvist i sitt vapen, och en liten gren (utan att försöka vitsa till det) kallas olivetaner. Lågoddsaren var därför att man här skulle få en benediktin till ämbetet. Det stämmer dock inte på Joseph Ratzinger, som valde sitt påvenamn av andra skäl. Men den som letar hittar snart en hel klase med andra oliv-kopplingar.

Nu börjar det kanske bli riktigt intressant. Näste påve, när vi nu får se denne, betecknas inte med en kort fras utan en hel vers:

I de sista förföljelserna av den heliga romerska kyrkan kommer romaren Petrus [Petrus Romanus] att inneha den heliga stolen, och leda sin hjord genom många lidanden: och när dessa är slut kommer de sju kullarnas stad att förstöras, och den förfärlige domaren att döma sitt folk. Finis.

Jomen. Sen är det finis. Åtminstone enligt Malachia, eller vem som nu skrev påve-profetian.


Wikipedia: Prophecy of the Popes

Inga kommentarer: