2011-04-28

Fika

Härkomsten av ordet "fika" lär härleda sig från de plåtmuggar, som för åtskilliga decennier sedan brukades i marketenterierna. På dessa plåtmuggar stodo inristade initialerna F. I. K. Detta betydde, att de voro Fördelnings Intendetur Kompaniets tillhörigheter. Men vilken kronans gosse, som i dag fikar på ett marketenteri, drömmer om att sätta njutningen av de delikata surrogatblandningarna i samband med Fördelning Intendetur Kompaniet?
- Tidskriften Vindeln, nr 1/1943

Etymologin för fika är expertisen, så vitt jag vet, överens om: det är de två stavelserna i kaffe eller kaffi som bytt plats. Se Wikipedia: Fika, inklusive diskussionssidan – de är ofta nyttiga – vari måhända apokryfiska FIK-muggar på Karlsborgs Fästning nämns.

Eller om de finns. Jag vet inte, än.

Den förklaring som återgavs i tidskriften för Västerbottens läns ungdomsskolors elevförbund (som Gunnar Grantinger delgav mig) tror jag inte att jag sett förut. Det är ett intressant och typiskt exempel på hur man ger ett ord en oriktig förklaring som förkortning. Andra exempel är muck (se faktoider.nu: muck) som tolkats som Militär Uppställning Civila Kläder, och löka som t.ex. utlästs Leda Övervaka Kontrollera Arbetet. Båda dessa etymologier är alltså oriktiga. Månne det finns en anledning till att såväl de som F. I. K. har en koppling till det militära?

På engelska är backronyms betydligt vanligare, om än sällan korrektare, och även med helt civila förklaringar.

2 kommentarer:

Robin Enhorn sa...

Kan lägga till en egen ursprungshistoria jag inte minns var jag hörde det; Fika är även halva resultatet av att uttala Ordet Kaffe på fikonspråket. Precis som med Fimp. :-)

Johan A sa...

Robin: Borde inte det bli fiffe på fikonspråket? Dela ordet på mitten, byt plats på bitarna, inled första biten med fi- och avsluta andra med -kon? Stump blir fimp stukon, kaffe blir fiffe kakon.

Peter: Militär Utryckning, Civila Kläder är det enda jag har hört, aldrig Uppställning.