2011-04-08

S utan Stålman


Det berömda S:et står naturligtvis för Stålmannen, Superman. Men vad har det i så fall på hans födelseplanet Krypton att göra?

Därför att det i filmen från 1978 fick en ny historia: Det var ursprungligen familjen Els symbol. Fr.v. Jor-El, Kal-El (insvept i den superfilt han sedan ska göra sin dräkt av) och Lara.

Ifall man nu bekymrar sig för sådant. Med tanke på att en av filmhistoriens mest smärtsamt ologiska lösningar levereras mot slutet av samma film så kan det kännas som bortkastad petimäter-möda (vilket måhända är en tautologi).


Superman home page: The "S" Story

Inga kommentarer: