2011-04-22

Homeopatiskt plutonium

I said, 'I'd really like a sample of plutonium.' She asked, 'And how strong would you like it, madam?'

Vi befinner oss inte i Los Alamos, Oak Ridge, eller någon skum terrorist-butik någon annanstans. Dialogen utspelades i den alternativmedicinska affären Helios, Covent Garden, London.

Den som känner till hur homeopatin inte fungerar (om inte, se Snabbkurs i homeopati) vet att risken med att hantera plutoniepillren inte bara var liten, utan obefintlig. Vilket inte ens är någon hemlighet. Vilket också den undersökande journalisten fick veta:

"The chemist gave me pillules, which very entertainingly have a 'best before' date of the 31st of March, 2013. And as I was leaving she pointed out that there was no plutonium in it.

- Guardian: Heavy shopping

Däremot glömde hon att fråga varifrån de fick materialet till att börja med, alltså det prov med äkta plutonium som även den homeopatiska industrin behöver. Men det kanske var irrelevant. Måhända en tesked jord från Nagasaki innehåller långt fler plutonium-atomer än all världens burkar med Plutonium Nitricium, som är vad den beredda "medicinen" kallas.

Det verkar vara ett relativt nytt ämne inom den homeopatiska farmakologin, som man i detta nu försöker att klura ut exakt vad det kan vara bra för. Rent plutonium är ju rätt bra på att ha ihjäl folk, så den motsatta effekt som sägs uppnås medelst utspädning till utplåning torde fungera mot det mesta.

The inner essence of Plutonium must forever remain hidden in the deep, but these cases have enabled us to fuse new clinical observations with proving themes. By carefully gathering and transmitting this information from generation to generation, a full picture will emerge.

- homeopathy art: Themes of plutonium nitricum

För en längre utläggning, se bloggen Respectful insolence: Homeopathic plutonium? Now there's a hot time in the old town tonight! där jag hittade länken till den goda Guardian-artikeln.

Inga kommentarer: