2008-06-13

Vattenpipa

Enligt en rapport från Världshälsoorganisationen (WHO) motsvarar en vattenpipsession som varar mellan 40 och 60 minuter minst 100 cigaretter.
- Göteborgs-Posten, "Vattenpipan som 100 cigaretter", 13 juni 2008

Vattenpipa har jag rökt, både 40 och 60 minuter, och mått förträffligt såväl under tiden som efteråt. Om jag däremot skulle röka 100 cigaretter (minst) med halsbloss under samma tid, så skulle jag må alldeles förfärligt.

Jag har inte hittat själva undersökningen än - vare sig hos GP eller andra tidningar som skriver om rapporten, inte heller på WHO:s sida med tobaks-relaterade publikationer - men jag gissar att det är tobaksmängden man går efter. Inte för att man brukar knöla ner motsvarande fem cigarettpaket, men siffran 100 blir ju så jämn och fin. Om man tagit hänsyn till att en "vattenpipsession" inte alls behöver utgöras av halsbloss från början till slut vet jag inte.

Sen är det en helt annan sak att rätt många har för sig att vattenpipa skulle vara helt oskadligt. Så är givetvis inte fallet.


Uppdaterat: En rapport från franska anti-tobaks-myndigheten OFT beskrivs i korthet av Jämtlands läns landsting: Vattenpipa kan vara farligare än cigaretter. Enligt den bildas verkligen större mängder av vissa ämnen (kolmonoxid m.m.) i en vattenpipa än samma mängd tobak i cigarett-form. Skillnader i röksätt verkar inte heller denna studie gå in på.

Inga kommentarer: